Grzegorz Bral (ur. 1961)

Na przełomie lat 80. i 90. związany był z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, pracował także jako nauczyciel technik aktorskich w wielu europejskich krajach. W 1996 roku założył Teatr Pieśń Kozła (początkowo jako Teatr Tragon), który prowadzi do dziś. W latach 2010-2012 był dyrektorem artystycznym warszawskiego Teatru Studio.

 

Wydarzenie