Basia Ciemięga

Basia Ciemięga

Poprzez pracę z głosem pomaga kobietom odzyskać kontakt ze źródłem własnej i kolektywnej mocy. Prowadzi autorskie warsztaty Głos Kobiety oraz Głos Kobiety w porodzie.