Qvinta Essençia

Qvinta Essençia

Grupa wokalna specjalizująca się w renesansowej polifonii, została założona w Barcelonie w celu rozpowszechniania bogatego dziedzictwa muzycznego, którego duża część pozostaje wciąż nieodkryta.
Ich pierwszymi krokami kierowało zainteresowanie repertuarem muzycznym hiszpańskiego renesansu oraz determinacja, by odtworzyć brzmienia utworów z tego okresu zgodnie ze stanem wiedzy muzykologicznej. Dlatego wykorzystanie takich instrumentów jak vihuela, hiszpańska harfa i historyczna perkusja jest istotnym elementem ich wykonań.
Ogromne znaczenie dla zespołu ma związek między tekstem a muzyką – jest podstawą interpretacji charakteryzujących się naciskiem na jego treść dramatyczną i emocjonalną.

Zespół Qvinta Essençia występował na najważniejszych festiwalach muzyki dawnej w Hiszpanii i Europie. Obecnie ma w swoim portfolio programy obejmujące muzykę XVI, XVII i XVIII wieku, w szczególności hiszpański renesans, włoskich madrygalistów, ale również muzykę Jana Sebastiana Bacha.