22 LUTEGO - 02 KWIETNIA
Nowe Epifanie - Kulinaria
zdjęcie Ryszarda Lubienieckiego z portatywem

Ryszard Lubieniecki

Kompozytor, muzykolog, instrumentalista, improwizator. Absolwent studiów licencjackich w klasie prof. Bettiny Skrzypczak (kompozycja) oraz magisterskich w klasie prof. Jerzego Kaszuby i dr. Stanisława Miłka (akordeon) w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Obecnie doktorant w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie zajmuje się głównie twórczością muzyczną XIV i XV wieku. W badaniach skupia się na zagadnieniu pamięci i jej śladach w XV-wiecznych źródłach muzycznych i teoretycznych. Poza akordeonem gra na średniowiecznych instrumentach klawiszowych (portatyw organowy, clavisimbalum).

Jego muzyka wykonywana była m.in. na festiwalu Gaudeamus Muziekweek (Holandia), ECCO Concert 2020 w Brukseli, Musica Electronica Nova i Musica Polonica Nova we Wrocławiu oraz w ramach wrocławskiego cyklu Canti Spazializzati. W 2018 roku był artystą-rezydentem festiwalu Musica Privata VI w Łodzi. W styczniu 2021 r. ukazała się jego monograficzna płyta „Kompozycje izorytmiczne” (Nasze Nagrania).

W 2014 r., wraz z Zofią Ilnicką (flet) i Jakubem Wosikiem (skrzypce) założył trio muzyki współczesnej Layers, z którym premierowo wykonał utwory m.in. Alannah Marie Halay, Josue W. Amadora i Piotra Bednarczyka. Materiał ten ukazał się w 2021 r. na płycie „Grundgestein”.

Od 2016 r. występuje jako solista, wykonując nowe kompozycje na akordeon amplifikowany. Specjalnie dla niego powstały utwory m.in. Dominika Karskiego, Alannah Marie Halay, Gilberto Agostinho i Mateusza Śmigasiewicza, które nagrał na płycie „Seeds”, wydanej w czerwcu 2019 r.

W zakresie muzyki średniowiecznej uczestniczył w kursach z Coriną Marti, Christophem Deslignesem i Marcelem Pérèsem. Jest również stypendystą Fundacji Royaumont. 

W 2019 r. wspólnie ze śpiewaczką Julietą Gonzalez-Springer założył zespół muzyki dawnej Vox Imaginaria.

Jako improwizator aktywnie działa na wrocławskiej scenie muzyki improwizowanej, m.in. tworząc zespoły Lubieniecki/Rupniewski, Disquiet i Widzicie.

Jego teksty o muzyce ukazały się m.in. w kwartalniku Instytutu Sztuki PAN „Muzyka”, „Res Facto Nova” oraz na portalu dwutygodnik.com. Współpracuje również z Ruchem Muzycznym.

Ensemble Vox Imaginaria

Trzon zespołu Vox Imaginaria tworzą Julieta Gonzalez-Springer i Ryszard Lubieniecki – wykonawcy specjalizujący się w muzyce średniowiecznej. Współpracę rozpoczęli na początku 2019 r., poszukując kompozycji możliwych do wykonania przez głos i portatyw. W repertuarze mają muzykę z niemalże wszystkich regionów średniowiecznej Europy: od Półwyspu Iberyjskiego aż po historyczny Śląsk. Obecnie oboje są doktorantami w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

fot. M. Wolny

Kup bilety
[FM_form id="1"]
Zobacz klauzulę >>

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego adresu e-mail w celu informowania o wydarzeniach związanych z Festiwalem Nowe Epifanie poprzez wysyłanie newslettera, przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, poprzez kliknięcie w link umieszczony w każdym wysłanym newsletterze, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane podaję dobrowolnie, niemniej oświadczam, iż wiem, że bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

* Informujemy iż Państwa dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu informowania o działaniach Centrum poprzez wysyłanie newslettera, na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia ich podania. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii. Ponadto informujemy, iż odbiorcą Państwa danych osobowych jest podmiot zewnętrzny obsługujący system i oprogramowanie informatyczne administratora i podmiot który na zlecenie administratora świadczy usługę e-mailingu/wysyłki newslettera. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez zapisanie danych urządzenia z którego użytkownik korzysta i danych dostępu podczas podania adresu e-mail, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka newslettera lub brak wysyłki w przypadku podania błędnego adresu e-mail. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, próśb, kontakt z inspektorem danych osobowych administratora można uzyskać pod adresem e-mail: iod@centrumjp2.pl, jak również pod numerem telefonu: 22 826 42 21.

Content | Menu | Access panel