Debiuty, pokazy gościnne i premiery teatralne

22.03.2019 (piątek)

Na program teatralny Nowych Epifanii składa się dziewięć przedstawień, z czego sześć to premiery, a trzy to debiuty. Zdecydowana większość z nich bezpośrednio podejmuje temat zdrady Judasza przekładając go na język współczesnego teatru. Po raz pierwszy udało nam się w tak konsekwentny sposób zbudować program teatralny. We współpracy z Akademią Teatralną zainicjowaliśmy seminarium reżyserskie. Jego owocem są debiuty Katarzyny Minkowskiej w TR Warszawa i Sławomira Narlocha w Teatrze Collegium Nobilium. Do współpracy zaprosiliśmy w tym roku również Bartosza Żurowskiego oraz Dawida Zalesky’ego, którzy zaprezentują współczesne rewizje historii Judasza. Na Epifaniach pojawili się też artyści, którzy podczas poprzednich edycji dali się poznać z najlepszej strony: Paweł Passini i Artur Pałyga. Spektakl #chybanieja zrealizowany przez ten duet otworzył nasze festiwalowe rozważania teatralne.

Przed nami jeszcze:

23 marca, Tragedia Jana, Teatr Chorea, CSW Zamek Ujazdowski Laboratorium; WIDEO

23 i 24 marca, Arcykłamcy,Dawid Zalesky, Oh Lala; WIDEO

26 marca, Wątpliwość, Norbert Rakowski, Teatr IMKA; WIDEO

28-31 marca, Oratorium o mleku, Sławomir Narloch, Teatr Collegium Nobilium; WIDEO

10 kwietnia, Judaszaweł, Bartosz Żurowski, Teatr IMKA;

11-14 kwietnia, Ptak zielonopióry, Jarosław Kilian, Teatr Lalka;

12 i 13 kwietnia, Judasz. Laboratorium epifanii, Katarzyna Minkowska, TR Warszawa.

I hurried into the local department store Cisco 300-115 VCE to grab1 some last minute Chirsmas gifts. CCIE 400-101 Dumps PDF I looked at all the people and grumbled2 to myself. I would be in here forever and I just had so much 300-320 dumps pdf to do. Chirsmas was beginning 70-697 dumps to become such a drag. I kinda wished that EX200 exam I 300-320 dumps pdf could 200-105 dumps just sleep through 200-105 dumps Chirsmas. But I hurried the best I could through CCIE 400-101 Dumps PDF all the people CCIE 400-101 Dumps PDF 200-105 dumps to the toy department. Once again I kind of mumbled3 to myself Tpexam at the prices of all these toys, and wondered if Cisco 300-115 VCE the grandkids would even play whit4 them. I found myself in the doll aisle5. Out of the corner of my eye I saw a little boy about 5 holding a lovely doll.He kept touching6 her hair 70-697 dumps and he held 70-697 dumps 70-697 dumps her so gently. I could not seem to help myself. I just kept loking over at the little boy and Cisco 300-115 VCE wondered who the doll was for. I watched 200-105 dumps him turn to a woman and he called his aunt Cisco 300-115 VCE by name EX200 exam and said, „Are you Prokeyshop sure I don’t Tpexam have enough Prokeyshop money?” She replied a Prokeyshop bit impatiently, „You EX200 exam know that 70-697 dumps you 200-105 dumps don’t have Tpexam Cisco 300-115 VCE enough money for Prokeyshop it.” The aunt Prokeyshop told the little 300-320 dumps pdf boy not to go anywhere that she had 200-105 dumps to go and get some other 200-105 dumps Tpexam things and would be back in a few minutes. And then she left the aisle. Cisco 300-115 VCE The boy continued to hold the doll. After a 300-320 dumps pdf 70-697 dumps bit I asked the boy who the doll was for. He said, „It is EX200 exam the doll my sister wanted so badly for Chirsmas. She just knew that Santa would CCIE 400-101 Dumps PDF EX200 exam bring it. „I told him that maybe Santa was going to bring it . He said, „No, Santa can’t Tpexam go EX200 exam where my sister is…. I have to give the doll Tpexam to my Mama to take Tpexam to her. „I asked him where his siter EX200 exam CCIE 400-101 Dumps PDF was. 200-105 dumps 300-320 dumps pdf Cisco 300-115 VCE He looked at me with the saddest Prokeyshop eyes and said, „She was 70-697 dumps gone EX200 exam to be with Jesus.

My Daddy says CCIE 400-101 Dumps PDF that Mamma is going 300-320 dumps pdf to have to go be with her.” My heart nearly stopped beating. Then the boy looked at me again and said, „I told my Daddy 300-320 dumps pdf to tell Prokeyshop my Mama not to go yet. I 300-320 dumps pdf told him to Prokeyshop tell her to wait till Prokeyshop I got back from the Tpexam store.” Then he asked me if i Tpexam wanted to see his picture. I told him I’d love to. 200-105 dumps He pulled out some picture he’d 200-105 dumps had taken at the front of the store. He said, „I want my Mama 300-320 dumps pdf to take this CCIE 400-101 Dumps PDF Cisco 300-115 VCE with her so the dosen’t ever forget Tpexam me. 70-697 dumps I love my Mama so 200-105 dumps very much and 70-697 dumps I wish she 70-697 dumps CCIE 400-101 Dumps PDF dind not have to leave me.But Daddy says she will need to be with my Prokeyshop sister.” I saw Prokeyshop that the little boy had EX200 exam lowered his head and had grown so qiuet. While he was not looking I reached into my purse and pilled out a handful of bills. I asked the little boy, „Shall we count that miney one more time?” He grew excited and said, „Yes,I just know it has to be enough.” Tpexam So I slipped my money in Prokeyshop with his and we began to count it . Of course it 70-697 dumps was plenty for the CCIE 400-101 Dumps PDF doll. He softly said, „Thank you Jesus for giving me Cisco 300-115 VCE enough money.” Then the boy said, „I just asked Jesus to give me enough money to buy this doll so CCIE 400-101 Dumps PDF Mama can take it with her to 200-105 dumps give my sister. And Tpexam he heard my prayer. I wanted to Cisco 300-115 VCE ask him give for CCIE 400-101 Dumps PDF enough to buy 70-697 dumps 300-320 dumps pdf my EX200 exam Mama a white rose, Cisco 300-115 VCE but I didn’t ask him, Tpexam but he gave me enough EX200 exam EX200 exam 70-697 dumps to buy the doll and Prokeyshop a rose for 200-105 dumps my Mama. She loves Cisco 300-115 VCE 300-320 dumps pdf white rose 200-105 dumps CCIE 400-101 Dumps PDF so much. „In a few minutes the aunt 200-105 dumps came back and I 300-320 dumps pdf EX200 exam wheeled 70-697 dumps Prokeyshop Tpexam my cart away. I could not keep 300-320 dumps pdf from 200-105 dumps thinking about the 300-320 dumps pdf little boy as I finished my shoppong in a ttally different spirit than when I had started. And I kept remembering a story I EX200 exam had CCIE 400-101 Dumps PDF EX200 exam seen CCIE 400-101 Dumps PDF in the newspaper several days earlier Tpexam about a drunk driver hitting a car and killing7 a little girl and 300-320 dumps pdf Prokeyshop the Mother was in serious condition. The family was deciding on whether to remove the life CCIE 400-101 Dumps PDF support. Now Prokeyshop surely CCIE 400-101 Dumps PDF this little 70-697 dumps boy did not belong with that story.Two days later I read in the paper where the family had 70-697 dumps disconnected the life support and EX200 exam the young woman had died. I could not forget the little boy Tpexam and just kept wondering if 300-320 dumps pdf the two were somehow connected. Later that day, I could not help myself and I went out and bought aome white roses and Cisco 300-115 VCE took them to the funeral home where the yough Cisco 300-115 VCE woman was Cisco 300-115 VCE .And there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of the little boy in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for Cisco 300-115 VCE his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.