faq

Czy wydarzenia są biletowane?

W naszym katalogu oraz na stronie internetowej przy każdym wydarzeniu można znaleźć informację o tym, czy jest ono biletowane. Na większość wydarzeń trzeba kupić bilet, w ramach Festiwalu odbywają się jednak także i takie, na które obowiązują jedynie zapisy lub wstęp jest wolny. W dystrybucji biletów korzystamy z rozwiązań systemu eWejściówki.pl, a także ze wsparcia partnerskich instytucji, które użyczają nam swoich systemów sprzedaży.

Gdzie można kupić bilety?

Na wszystkie wydarzenia:

w Kiosku Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 7, godz.
10.00–20.00 przez 7 dni w tygodniu

Na Filmy:

w Kinie Atlantic

Online na wszystkie wydarzenia na stronach: noweepifanie.pl; ewejściowki.pl

W zależności od dostępności bilety będą sprzedawane również bezpośrednio przed wydarzeniami. W takiej sytuacji cena biletu może być wyższa niż cena zakupu przez Internet.

WAŻNE!
Bilety kupione przez Internet należy wydrukować lub mieć w formie elektronicznej na urządzeniu mobilnym.
Prosimy o punktualne przybycie na wydarzenia.

Osoby spóźnione nie będą wpuszczane.

Szanując prawa autorskie twórców, prosimy, by nie nagrywać ani nie robić zdjęć podczas wydarzeń.
Prosimy, by podczas wydarzeń nie korzystać z telefonów komórkowych.

Jakie są daty festiwalu? Z czego wynikają?

W 2019 roku Festiwal odbędzie się w dniach 6 marca – 14 kwietnia. Daty te, jak co roku, pokrywają się z okresem Wielkiego Postu, od Środy Popielcowej do Niedzieli Palmowej. Z racji specjalnego charakteru Środy Popielcowej postanowiliśmy rozpoczynać nasz festiwal w wigilię tego dnia potańcówką ostatkową, która kończy się tuż przed północą.

W jaki sposób powstaje program Festiwalu?

Planowanie kolejnej edycji Festiwalu rozpoczynamy już w trakcie przygotowywania obecnej. Determinują nas terminy składania wniosków o dotację w programie Teatr i Taniec MKiDN, w ramach którego występujemy o dofinansowanie. W związku z tym temat główny festiwalu – każda edycja opatrzona jest takim tematem – oraz pierwsza wersja programu powstają najpóźniej w listopadzie, półtora roku przed rozpoczęciem Festiwalu.

Gdzie odbywa się Festiwal?

Festiwal Nowe Epifanie odbywa się w Warszawie. Wydarzenia Festiwalu pokazujemy we współpracy z naszymi partnerami zwykle w ich siedzibach. Można nas także spotkać w warszawskich świątyniach, klubach i restauracjach, na salach wykładowych. Staramy się, żeby miejsca, w których odbywają się wydarzenia, oprócz warunków technicznych i akustycznych niosły za sobą także własną opowieść. Stąd na przykład decyzja, by koncert muzyki dawnej (Nieszpory Cypryjskie, Graindelavoix) zorganizować w siedzibie Państwowego Muzeum Geologicznego wśród szkieletów mamutów i dinozaurów.

Dlaczego nie „Gorzkie Żale”?

„Gorzkie Żale” to nazwa, która odnosi się do tradycyjnego, wielkopostnego wydarzenia. Choć stanowi ono istotny element polskiej kultury religijnej, literackiej i muzycznej, nie chcemy konkurować z jego kościelnym i liturgicznym kontekstem. Nazwa „Nowe Epifanie”, która pojawiła się w 2016 roku i zastąpiła poprzednią nazwę „Gorzkie Żale”, jest wyrazem idei, która stoi za festiwalem oraz odpowiedzią na „List do artystów” Jana Pawła II.

Czy Festiwal ma charakter religijny?

Festiwal ma na celu poszukiwanie nowych epifanii piękna i inicjowanie twórczego dialogu artystów ze sztuką religijną. Jednak sam w sobie nie ma charakteru religijnego. W okresie Wielkiego Postu nie chcemy konkurować z odbywającymi się w tym czasie rekolekcjami ani prywatnymi postanowieniami religijnymi. Chcemy pokazać bogactwo tego czasu przez spotkanie z wyjątkowymi wydarzeniami artystycznymi, często stawiającymi trudne i niewygodne pytania.

Czy można zgłaszać przedstawienia na Festiwal?

Nie. Program Festiwalu determinowany jest jego głównym tematem, w związku z czym wszystkie wydarzenia są ze sobą powiązane. Festiwal nie ma charakteru przeglądu teatrów religijnych ani spektakli poruszających tematykę duchową. Większość propozycji festiwalowych stanowią przygotowane specjalnie na tę okazję premiery, z tego też powodu jesteśmy bardzo otwarci na międzyinstytucjonalną, partnerską współpracę z teatrami z całej Polski. Staramy się śledzić uważnie polskie życie teatralne i wyłuskiwać z niego pozycje odpowiadające danej edycji Festiwalu, które mogą ułożyć się w spójną wypowiedź.

Jak nawiązać współpracę z Festiwalem?

Zapraszamy do współpracy teatry i artystów, którzy są gotowi podjąć twórczy dialog z tradycyjną sztuką religijną, w duchu „Listu do artystów” Jana Pawła II (z jego treścią można zapoznać się pod tym linkiem). Jeśli uważasz, że możemy znaleźć wspólny język, orbitujemy wokół podobnych tematów i treści, jesteś ciekaw tego, co może wyjść ze wspólnych poszukiwań, zapraszamy do kontaktu. W najbliższym czasie planujemy znacznie rozszerzyć naszą formułę poprzez projekt Pracowni Nowych Epifanii, co da nam dodatkowe okazje do nowych działań

Jaki jest budżet i źródła finansowania Festiwalu?

Całkowity budżet 10. edycji Festiwalu Nowe Epifanie to 1 013 818 zł.

Festiwal powstaje w oparciu o wkład własny Centrum Myśli Jana Pawła II (Instytucji Kultury m.st. Warszawy) – jest to około 40%, dodatkowo wspomaga nas dofinansowanie z MKiND w ramach programu Teatr i Taniec (około 45% budżetu, w 2018 i 2019 roku kwota dotacji z MKiDN wyniosła łącznie 427 200 zł) oraz wpływy z biletów (około 15%).