22 LUTEGO - 02 KWIETNIA
Nowe Epifanie - Kulinaria

Kulinaria

post | pragnienie | umiar | krew | weganizm | zero waste | tabu | przednówek | źródło | bieda

W programie kulinarnym festiwalu Nowe Epifanie od 2014 roku pojawiają się wątki związane z głównym motywem festiwalu oraz z okresem, w jakim odbywa się wydarzenie – Wielkim Postem, w kontekście religijnym, kulturowym i przyrodniczym. Przednówek stanowi czas wyczerpywania zapasów, martwej przyrody, zmęczenia zimą. Choć wydaje się ubogi, to jest ogromnym źródłem inspiracji, czego dowiodły takie wydarzenia jak „Bieda król” czy „Stypa. Rytuał utraty”. Jako kuratorka poszukiwałam takiego rodzaju imprez i cykli, które wpisują się w charakter festiwalu, a jednocześnie docierają do odbiorcy poprzez kulturę stołu i smak – są zmysłowe, przeżywane w bezpośrednim doświadczeniu, angażujące widza na poziomie dotyku, zapachu i smaku, ale również na poziomie duchowym  i emocjonalnym. Teraz proponuję także internetowy magazyn o kulinarnych obliczach postu w jego najprzeróżniejszych, skromnych i bogatych odsłonach.

Tu znajdziecie rozmowy i artykuły poruszające te tematy – będą ukazywały się w każdą środę przez cały czas trwania Festiwalu: 22.02 – 2.04.2023.

Zapraszam!

Monika Kucia, kuratorka

[FM_form id="1"]
Zobacz klauzulę >>

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego adresu e-mail w celu informowania o wydarzeniach związanych z Festiwalem Nowe Epifanie poprzez wysyłanie newslettera, przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, poprzez kliknięcie w link umieszczony w każdym wysłanym newsletterze, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane podaję dobrowolnie, niemniej oświadczam, iż wiem, że bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

* Informujemy iż Państwa dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu informowania o działaniach Centrum poprzez wysyłanie newslettera, na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia ich podania. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii. Ponadto informujemy, iż odbiorcą Państwa danych osobowych jest podmiot zewnętrzny obsługujący system i oprogramowanie informatyczne administratora i podmiot który na zlecenie administratora świadczy usługę e-mailingu/wysyłki newslettera. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez zapisanie danych urządzenia z którego użytkownik korzysta i danych dostępu podczas podania adresu e-mail, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka newslettera lub brak wysyłki w przypadku podania błędnego adresu e-mail. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, próśb, kontakt z inspektorem danych osobowych administratora można uzyskać pod adresem e-mail: iod@centrumjp2.pl, jak również pod numerem telefonu: 22 826 42 21.

Content | Menu | Access panel