Laboratorium Nowych Epifanii 2019

27.06.2019 (czwartek)

Warsztaty dramatopisarskie w Wiatrakach

(29.06-7.07 2019)

Kto jest bez grzechu?

Laboratorium Dramatu Tadeusza Słobodzianka i Festiwal Nowe Epifanie po raz pierwszy wspólnie organizują warsztaty dramatopisarskie pod nazwą Laboratorium Nowych Epifanii, formułą nawiązujące do zainicjowanych  w 2002 roku warsztatów Sztuka Dialogu nad Wigrami.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest biblijna postać Marii Magdaleny oraz szerzej – figura kobiety funkcjonująca w kanonicznych tekstach kultury oraz literaturze na przestrzeni wieków. Podtytuł warsztatów: Kto jest bez grzechu nawiązuje do wypowiedzi Jezusa Chrystusa, skierowanej do cudzołożnicy: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem.

W warsztatach weźmie udział dziesięć kolektywów twórczych, składających się z dramatopisarzy, reżyserów oraz aktorów, w sumie 50 twórców. Pod kierunkiem zaproszonych ekspertów, uczestnicy będą analizować wybrane teksty źródłowe, w kontekście ich współczesnego znaczenia i poruszanej problematyki. Celem warsztatów jest aktywizacja twórcza oraz pobudzenie rozwoju współczesnej dramaturgii najmłodszego pokolenia dramatopisarzy. Efekty warsztatów zostaną zaprezentowane na Festiwalu Nowe Epifanie w 2020 roku.

Pogłebiona refleksja historyczna, socjologiczna, psychologiczna i literacka umożliwi twórcom przyjrzenie się wybranym wątkom i motywom obecnym w wielkich epokach cywilizacyjno-kulturowych: antyku, średniowieczu, renesansie, baroku, XX i XXI wieku, w kulturze chrześcijańskiej i judaistycznej.

Lektura i dyskusje mają zainspirować twórców do wspólnego przygotowania improwizacji, które będą następnie zapisywane przez dramatopisarzy. Doświadczenia poprzednich warsztatów pokazują, że improwizacje mogą zaowocować powstaniem nowych sztuk. Efektem warsztatów „Sztuka Dialogu” były m. in.: sztuki „Żyd” Artura Pałygi, „Mykwa” i „Przylgnięcie” Piotra Rowickiego, „Walizka” i „Burmistrz” Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk oraz „Nic co ludzkie” Pawła Passiniego, Łukasza Witta-Michałowskiego i Piotra Ratajczaka, „111” Tomasza Mana, „Absynt” Magdaleny Fertacz.

Warsztaty moderować będą: dr hab. Kalina Wojciechowska (teolożka ewangelicka), dr hab. Krystyna Stebnicka (historyczka, filolożka klasyczna), prof. dr hab. Magdalena Zowczak (etnografka), Aldona Figura (reżyserka teatralna), Tadeusz Słobodzianek (dramatopisarz), Redbad Klynstra-Komarnicki (aktor), prof. Michał Klinger (teolog prawosławny), dr Sebastian Duda (teolog katolicki), dr hab. Wojciech Pawlik (socjolog).

W Laboratorium Nowych Epifanii wezmą udział dramatopisarki: Ewa Mikuła, Alicja Kobielarz, Anna Wilczyńska, Monika Siara, Zuzanna Bojda i dramatopisarze: Beniamin Bukowski, Michał Zdunik, Andrzej Błażewicz, Konrad Hetel, reżyserki: Karolina Szczypek, Daria Kopiec, Ewa Małecki i reżyserzy: Radosław Stępień, Paweł Sablik, Jan Hussakowski, Sławomir Narloch, Radosław Maciąg, Michał Rogalski, Jan Jeliński.

Aktorki, m.in.: Maja Pankiewicz, Lidia Pronobis, Jowita Kropiewnicka, Ewelina Pankowska oraz aktorzy, m.in.: Daniel Namiotko, Jakub Gawlik, Mateusz Korsak, Michał Pawlik.

Laboratorium Nowych Epifanii to projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Festiwalu Nowe Epifanie.

 

REGULAMIN PROJEKTU