Chór Centrum Myśli Jana Pawła II

Chór Centrum Myśli Jana Pawła II – pod dyrekcją Jana Krutula, poprzednio kierowany przez Zofię Borkowską (2005-2016). Powstanie tego chóru jest owocem spotkania grupy młodych ludzi, którzy w kwietniu 2005 roku postanowili poprzez świadectwo swojego życia kultywować pamięć o Papieżu Polaku. Chór angażuje się w różnorodne działania na rzecz lokalnych społeczności, wierząc, że śpiew jest doskonałym sposobem na wszechstronny rozwój społeczny człowieka, pomaga pozbywać się barier, uczy pracy w grupie, odpowiedzialności, troski o dobro wspólne i siebie nawzajem. Poprzez organizację corocznego projektu „PoKolędzie JP2” chór nie tylko dociera z ciepłym przesłaniem kolęd do ludzi, którzy mogą czuć się osamotnieni i zapomniani, ale także – współpracując z innymi chórami i scholami – inspiruje do dzielenia się swoimi talentami i radością śpiewania na co dzień. Chór wspiera swoim uczestnictwem liczne wydarzenia kulturalne i artystyczne. Rokrocznie uczestniczy w Festiwalu Gorzkie Żale / Nowe Epifanie: w 2017 roku w Archikatedrze Warszawskiej wykonał  „Litanię do św. Jana Pawła II”. Zespół ma w swoim repertuarze zarówno wielkie dzieła oratoryjne, jak również liczne utwory a cappella. Szczególne miejsce zajmuje współczesna muzyka sakralna kompozytorów polskich, a zwłaszcza twórców młodego pokolenia. Współpracował ze znakomitymi solistami takimi jak: Andrea Bocelli, Agata Zubel, Urszula Kryger, Robert Gierlach, Tadeusz Szlenkier. Chór ma w swoim dorobku kilka płyt, a jego koncerty transmitowały radio i telewizja. Do ostatnich sukcesów Chóru należą Grand Prix, I Nagroda i nagroda specjalna za wykonanie utworu współczesnego o charakterze klasycznym („Come, be my light” Zuzanny Falkowskiej) na Konkursie Music Everywhere w Gdańsku oraz III Nagroda na Konkursie Musica Vera w Toruniu.  

Wydarzenie

Witaj, cierniowa korono

Chór Centrum Myśli Jana Pawła II Witaj, cierniowa korono wstęp wolny