Damian Skowroński (ur. 1993)

Urodzony w 1993 r. w Kolbuszowej. Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Rzeszowie w klasie fortepianu. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie na kierunku Muzyka Kościelna (organy – prof. Andrzej Chorosiński, improwizacja organowa – dr Michał Markuszewski). Edukację swą kontynuuje w Universität der Künste w Berlinie na kierunku Improwizacja Organowa (organy – prof. Paolo Crivellaro, improwizacja organowa – prof. Wolfgang Seifen). Brał udział w licznych kursach mistrzowskich w kraju i za granicą. Laureat II Miejsca na I Międzyuczelnianym Konkursie Improwizacji na Instrumentach Klawiszowych (Katowice, 2017). Obecnie zatrudniony jest na stanowisku asystenta w Zakładzie Muzyki Kościelnej UMFC.

Wydarzenie