Monodia Polska

Zespół założony i kierowany przez Adama Struga, kultywuje śpiew tradycyjnych polskich pieśni religijnych i świeckich, w wariantach melodycznych zebranych na Mazowszu (Łomżyńskie, Kurpie Zielone). Posługują się skalami muzycznymi wcześniejszymi niż temperowana, zachowując dawny strój, emisję i maniery wykonawcze. W kontynuowanej przez Monodię ustnej tradycji są pieśni rycerskie, barokowe piety, śpiewane moralitety z XVIII w., romantyczne pieśni dewocyjne oraz utwory nieskodyfikowane, będące wyrazem pobożności ludowej. Teksty pochodzą ze Śpiewnika Pelplińskiego (1861), liczącego 1102 pieśni na cały rok liturgiczny. Średniowieczne anonimy sąsiadują tu z wierszami Kochanowskiego, Wujka, Bolesławiusza, Trembeckiego, Żabczyca, Naborowskiego, Krasickiego i Karpińskiego. Świecką część repertuaru Monodii Polskiej stanowią pieśni Kurpiowszczyzny Zielonej i pieśni historyczne. Wystąpią w składzie: Adam Strug, Szczepan Pospieszalski, Mateusz Kowalski, Jakub Korona, Jan Woźniak, Wojciech Lubertowicz, Maksymilian Mucha, Hipolit Woźniak, Krzysztof Piaszczyk

Wydarzenie