Premiera albumu „Stabat Mater” Ignacego Zalewskiego

07.02.2019 (czwartek)

4 marca w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego odbyło się prawykonanie napisanego na zamówienie Festiwalu utworu Ignacego Zalewskiego „Stabat Mater”. Materiał z tego koncertu jest bazą nowego albumu Chóru VRC wydanego we współpracy z Narodowym Centrum Kultury, którego premiera już dzisiaj! 

W„Stabat Mater” Zalewski mierzy się z jednym z najbardziej klasycznych, a zarazem najbardziej przejmujących tematów, jakim jest męka Chrystusa i rozpacz Jego Matki pod krzyżem. Sięga po tekst Ewangelii św. Jana i sekwencji Stabat Mater w nowym tłumaczeniu na język polski dokonanym przez Mateusza Żaboklickiego. Rozpoczyna od dialogu Piłata z Jezusem i bezlitosnym ludem. Śmiało operując nowoczesnymi środkami muzycznymi, ukazuje paradoks cierpienia i nadziei, niezgody i ufności, złączonych w nierozerwalną całość. Rytm, najbardziej uniwersalny element muzyki, służy w poruszających, pełnych buntu partiach na perkusję (w wykonaniu Leszka Lorenta) do ukazania metafizycznego wymiaru ofiary Chrystusa. W końcowej, ogromnie emocjonalnej i intymnej części, chór towarzyszy cierpiącej Matce w retrospekcjach z męki Syna i Jego dzieciństwa, by w finałowym chorale zabrzmieć pełną oddania modlitwą.

Na uwagę zasługują znakomite partie solowe Jacka Szponarskiego i Marty Grzywacz, z którymi dialogują chór VRC i zespół instrumentalny pod dyrekcją Joanny Malugi.

Prawykonanie utworu odbyło się 4 marca 2018 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie w ramach Festiwalu Nowe Epifanie przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury i Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Więcej o wydarzeniu można przeczytać na stronie wydarzenia (tutaj link).

 

 

I hurried into the local department store to Examtestview grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked at all the people and grumbled2 to myself. I would be in here forever and I just had Bestexamview Bestexamview so Cisco 300-320 pdf much to do. Chirsmas was beginning to become such a drag. I kinda wished 300-320 practice test that I could just sleep through Chirsmas. But I hurried the best I could through all the 300-320 practice exam questions people to the toy department. Once again I kind of mumbled3 to 300-115 Dumps PDF 300-320 practice exam questions myself at Examtestview the prices of all these toys, and wondered if the grandkids Examtestview would even play whit4 them. I found myself in the doll aisle5. Out of the corner of my eye I Cisco 300-320 pdf saw a little boy Examtestview about 5 holding a lovely doll.He kept 300-115 Dumps PDF touching6 her hair Examtestview and he held her so gently. I could not seem 300-115 Dumps PDF to help myself. I just kept loking over at the Cisco 300-320 dumps little Cisco 300-320 dumps 300-320 practice test boy and wondered Bestexamview who the doll Microsoft 70-483 Exam was for. I Cisco 300-320 pdf watched him turn to a woman and he Examtestview called his aunt by name and said, „Are you sure I don’t have enough money?” She replied a bit impatiently, „You know that you don’t have enough money for Cisco 300-320 dumps it.” The Cisco 300-320 pdf aunt told the little boy not to go anywhere that she had to go and get some 300-115 Dumps PDF other things and Cisco 300-320 pdf would Examtestview be back in a few minutes. And then she left the aisle. The boy continued to hold the doll. After a bit 300-320 practice exam questions I asked the boy who the doll was for. He said, „It is the doll my sister wanted so badly for Chirsmas. She just knew that Santa would bring it. „I told him that maybe Santa was going to bring it . He said, „No, Santa can’t go Cisco 300-320 dumps where my sister is…. I have 300-320 practice test to give the 300-115 Dumps PDF doll 300-320 practice exam questions 300-320 practice exam questions to Cisco 300-320 dumps 300-320 practice exam questions my Mama to take to her. „I asked him where his Microsoft 70-483 Exam siter was. He looked at me with the 300-115 Dumps PDF saddest Bestexamview eyes and said, Cisco 300-320 dumps „She was gone to be with Jesus.

My Daddy says that Microsoft 70-483 Exam Mamma 300-320 practice exam questions is Microsoft 70-483 Exam going to have to Bestexamview go be Examtestview with her.” My heart Microsoft 70-483 Exam nearly Cisco 300-320 dumps stopped beating. Then the boy looked at 300-320 practice test me again and said, Bestexamview „I told my 300-320 practice exam questions Daddy to tell Cisco 300-320 dumps my Mama not to go yet. I told Microsoft 70-483 Exam him to tell her to wait Microsoft 70-483 Exam till I Microsoft 70-483 Exam got back Microsoft 70-483 Exam from the store.” Then Cisco 300-320 dumps he asked me if i wanted to see his picture. Bestexamview I Cisco 300-320 pdf told him I’d love to. He pulled out some picture he’d had Cisco 300-320 pdf taken at the front of 300-320 practice exam questions the store. He said, 300-115 Dumps PDF Cisco 300-320 dumps „I want my Mama to take 300-115 Dumps PDF 300-115 Dumps PDF this with Microsoft 70-483 Exam her so the dosen’t Microsoft 70-483 Exam ever 300-320 practice test forget me. I love my Mama so very much and I wish she dind not have to Cisco 300-320 pdf leave me.But Daddy says she will need to be with my sister.” I saw that the little boy had lowered his head Bestexamview and had Bestexamview grown so qiuet. While he was not looking I reached into my purse and pilled out a handful of Examtestview bills. 300-320 practice test I asked the little Cisco 300-320 pdf boy, „Shall we count that miney one more time?” He grew excited and said, „Yes,I just know it has to be enough.” So I slipped my money in 300-115 Dumps PDF Bestexamview with his and we began to count it . Of 300-115 Dumps PDF course it Microsoft 70-483 Exam 300-320 practice exam questions was plenty for the doll. He softly said, „Thank Cisco 300-320 dumps 300-115 Dumps PDF you Jesus for giving me enough money.” Then the boy said, „I just asked Jesus to give me Cisco 300-320 pdf Cisco 300-320 dumps enough money to buy this doll so Mama can take it with her to give my Microsoft 70-483 Exam sister. And Cisco 300-320 pdf he heard my prayer. I 300-320 practice test wanted to ask him give for enough to 300-320 practice test buy my Mama a white rose, but I 300-320 practice test didn’t 300-320 practice test ask him, but he gave me enough to buy the Microsoft 70-483 Exam doll and a 300-320 practice exam questions rose for my Examtestview Mama. She Cisco 300-320 pdf loves white rose so much. „In Cisco 300-320 dumps Examtestview Cisco 300-320 pdf a few minutes the aunt 300-115 Dumps PDF came back and I wheeled my 300-115 Dumps PDF cart Examtestview Examtestview 300-320 practice test away. Examtestview I could not keep from thinking about Cisco 300-320 dumps the little boy as I finished my shoppong in a ttally different spirit than when Bestexamview I Bestexamview had started. Cisco 300-320 pdf And Cisco 300-320 dumps I kept remembering 300-320 practice test a story I had seen in 300-115 Dumps PDF the newspaper several days earlier about a drunk 300-115 Dumps PDF driver hitting a car and Microsoft 70-483 Exam killing7 a little girl and the Bestexamview Mother was in serious condition. Examtestview The family was deciding on whether to remove the life support. Now surely this little Examtestview boy did not belong with 300-320 practice test that Bestexamview story.Two days later I read in the Microsoft 70-483 Exam Bestexamview paper where the family had disconnected the 300-320 practice exam questions 300-320 practice test life 300-320 practice exam questions Bestexamview support and the young woman had died. I 300-320 practice exam questions could 300-320 practice exam questions not forget the little boy and just kept wondering if the two were somehow 300-320 practice test connected. Later that day, I could not help myself and I went out and bought aome white roses and took 300-320 practice test them to 300-320 practice exam questions the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of Cisco 300-320 pdf the little boy in the store. I left there Cisco 300-320 dumps in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his Cisco 300-320 pdf little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.