22 LUTEGO - 02 KWIETNIA
Nowe Epifanie - Kulinaria
Sól
Sól

Sól, jedyna substancja nieorganiczna, którą zjadamy, to najstarsza z przypraw i najbardziej rozpowszechniona.

Obok zwykłej, rafinowanej soli kuchennej dostępne są sole nierafinowane, określane jako kamienne, oraz sól morska uzyskiwana przez odparowywanie wody morskiej. Sól pozyskiwana z wulkanów może mieć nawet 10 mln lat.

W wielu kręgach kulturowych sól uchodzi za symbol sił witalnych i za środek chroniący przed różnymi nieszczęściami. Przypisuje się też soli właściwości oczyszczające. W Japonii po uroczystościach pogrzebowych posypywano solą wejścia do domów, a nawet najbliższy fragment dziedzińca.

Sól podawana zazwyczaj z chlebem przy powitaniach ważnych osobistości jest symbolem przyjaźni i gościnności. To obyczaj stosowany w Polsce do dziś.

Od wieków sól była używana do konserwacji żywności na całym świecie. Także w Polsce duże jej ilości zużywano do konserwacji mięsa, masła, ryb, garbowania skór i produkcji prochu strzelniczego. Sól stanowiła podstawę ekonomiczno-gospodarczą państwa. Służyła w czasach starożytnych na ziemiach polskich jako środek płatniczy w formie „krusz solnych”. Była rozpuszczalnym w wodzie pieniądzem.

Zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce stanowi jedyny obiekt górniczy na świecie, czynny bez przerwy od średniowiecza do chwili obecnej. W Polsce działają do dziś także żupy solne, czyli kopalnie soli w Bochni i Kłodawie. Z Bałtyku nie pozyskuje się soli ze względu na jego stosunkowo niskie zasolenie.

Sól poprawia smak każdego produktu, w tym jej siła. Sól czyni świat „smacznym”. Odrobina soli w koszyku wielkanocnym ma nas chronić od zepsucia: „Sól jest dobra… miejcie tedy sól w samych sobie i trwajcie we wzajemnej zgodzie” (Mk 9, 50).

https://noweepifanie.pl/przepis/ciasto-postne-z-cebula/
Kup bilety
[FM_form id="1"]
Zobacz klauzulę >>

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego adresu e-mail w celu informowania o wydarzeniach związanych z Festiwalem Nowe Epifanie poprzez wysyłanie newslettera, przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, poprzez kliknięcie w link umieszczony w każdym wysłanym newsletterze, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane podaję dobrowolnie, niemniej oświadczam, iż wiem, że bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

* Informujemy iż Państwa dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu informowania o działaniach Centrum poprzez wysyłanie newslettera, na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia ich podania. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii. Ponadto informujemy, iż odbiorcą Państwa danych osobowych jest podmiot zewnętrzny obsługujący system i oprogramowanie informatyczne administratora i podmiot który na zlecenie administratora świadczy usługę e-mailingu/wysyłki newslettera. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez zapisanie danych urządzenia z którego użytkownik korzysta i danych dostępu podczas podania adresu e-mail, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka newslettera lub brak wysyłki w przypadku podania błędnego adresu e-mail. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, próśb, kontakt z inspektorem danych osobowych administratora można uzyskać pod adresem e-mail: iod@centrumjp2.pl, jak również pod numerem telefonu: 22 826 42 21.

Content | Menu | Access panel