Tadeusz różewicz leżący na sofie

„Białe małżeństwo”. Obscena czy asceza?

Muzeum Pana Tadeusza
Towarzyszące
17.03.2022
czw.
18:00
online
Cena biletu: wydarzenie bezpłatne

Punktem wyjścia do rozmowy jest list kardynała Stefana Wyszyńskiego do Tadeusza Różewicza prezentowany na wystawie w Muzeum Pana Tadeusza. Prymas ubolewa, że poeta, zamiast wykorzystać swój talent w pożyteczny sposób, demoralizuje odbiorców: 

Nie chcę oceniać. Ale powstaje pytanie, co daje społeczeństwu taka właśnie twórczość? Czy nie żal Panu czytelników, już nie mówię o widzach tego utworu, ich czasu i urażonych uczuć? Czy nie żal Pańskiego czasu na twórczość, która uraża tylu ludzi, poniewiera ich godność i odsłania bolesne stany, które mogą niekiedy być prawdą, ale mogą być też fantazją, dziwnie spotęgowaną na wąskim temacie?”.

Dzisiaj „Białe małżeństwo” nie gorszy, aleobraza uczuć religijnych” przez teatr w Polsce ma swoją tradycję i sezonowy rytm. 

Spotkanie poprowadzi Maria Marszałek z Muzeum Pana Tadeusza, laureatka stypendium „European Museum of the Year Award” dla młodych pracowników muzeów, nauczyciel akademicki.

Goście spotkania: 

Anna R. Burzyńska – adiunkt w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki UJ. Jej zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim dramat polski i niemiecki od XIX wieku po współczesność, najnowszy teatr europejski, sound studies oraz relacje między humanistyką a medycyną; 

ks. dr hab. Andrzej Draguła – profesor Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk Teologicznych. Członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz Akademii Katolickiej w Warszawie. Uprawia teologię pastoralną w perspektywie kulturowej, zajmuje się związkami między teologią a kulturą oraz werbalną i ikoniczną komunikacją religijną.

Wydarzenie online. Transmisja na żywo z Muzeum Pana Tadeusza

Grafika: Tadeusz Różewicz na kanapie w swoim pokoju, fot. Adam Hawałej

BILET KUP BILET ONLINE

NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter, aby być na bieżąco!

Zaznacz klauzulę, która pozwoli nam na wysyłanie newslettera.

Zobacz klauzulę >>

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego adresu e-mail w celu informowania o wydarzeniach związanych z Festiwalem Nowe Epifanie poprzez wysyłanie newslettera, przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, poprzez kliknięcie w link umieszczony w każdym wysłanym newsletterze, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane podaję dobrowolnie, niemniej oświadczam, iż wiem, że bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

* Informujemy iż Państwa dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu informowania o działaniach Centrum poprzez wysyłanie newslettera, na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia ich podania. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii. Ponadto informujemy, iż odbiorcą Państwa danych osobowych jest podmiot zewnętrzny obsługujący system i oprogramowanie informatyczne administratora i podmiot który na zlecenie administratora świadczy usługę e-mailingu/wysyłki newslettera. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez zapisanie danych urządzenia z którego użytkownik korzysta i danych dostępu podczas podania adresu e-mail, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka newslettera lub brak wysyłki w przypadku podania błędnego adresu e-mail. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, próśb, kontakt z inspektorem danych osobowych administratora można uzyskać pod adresem e-mail: iod@centrumjp2.pl, jak również pod numerem telefonu: 22 826 42 21.

Content | Menu | Access panel