Czas odnaleziony, czyli Atlas Warburga do muzyki dawnej / Time Regained: A Warburg Atlas for Early Music

Wystawa stanowi nawiązanie do nieukończonego Atlasu Mnemosyne historyka sztuki i badacza kultury Aby’ego Warburga, jednak skupia się na obrazach związanych z muzyką dawną. 

Twórcy ekspozycji w dziesięciu gablotach ułożyli ponad 1500 ilustracji (fotografii, reprodukcji dzieł sztuki, skanów muzykaliów, etc.) w erudycyjną i odkrywczą opowieść na temat ornamentów, pneumatyki, tańca, lamentu i polifonii. Wybór materiałów pokrywa się z interdyscyplinarnym podejściem artystów, a zarazem twórców wystawy do problematyki dawnej kultury, co stanowi znaczącą nowość w dyskursie poświęconym muzyce dawnej.

Atlasowi muzyki dawnej towarzyszy broszura z opisami prezentowanych obrazów oraz obszerny komentarz w postaci książki Time regained, ujawniającej logikę kompozycji wystawy i tym samym jedną z jej możliwych interpretacji. Wystawa autorstwa Schmelzera i Garcii jest bowiem grą wielopoziomową, trafiającą do odbiorców na różnym poziomie znajomości historii kultury i dawnego repertuaru muzycznego. Podobnie jak artystyczne propozycje kierowanego przez Schmelzera zespołu Graindelavoix.

Wystawie towarzyszyć będą oprowadzania kuratorskie Björna Schmelzera.

Uroczyste otwarcie wystawy w poniedziałek 11.03, godz. 19:00

Oprowadzania kuratorskie: wtorek 12.03, godz. 14:00, czwartek 14.03, godz. 14:00, sobota 16.03, godz. 13:00

Organizatorzy: Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie, Instytut Adama Mickiewicza, Festiwal Nowe Epifanie