22 LUTEGO - 02 KWIETNIA
Nowe Epifanie - Kulinaria
obraz całującej się pary egon schiele
wizualne

Heretyczki

Beata Passini / Elżbieta Szurpicka
24.02.2023
pt.
25.02.2023
sob.
26.02.2023
nie.
Prześwit, ul. Freta 39
Cena biletu: wstęp wolny

Stałym elementem Festiwalu Nowe Epifanie jest program z dziedziny sztuk wizualnych. W tym roku, kurator Dawid Zalesky, przygotował wystawę „Heretyczki”. Do współpracy zaprosił artystkę wizualną Elżbietę Szurpicką oraz aktorkę Beatę Passini.

Kontekst otchłani – motywu przewodniego festiwalu – twórcy wystawy łączą ze zjawiskiem często lekceważonym w naszej kulturze, czyli historiami heretyczek mistyczek oraz ezoteryczek. 

Kobiety wykluczone ze społeczności, często też wykluczone z chrześcijaństwa, w ramach panującej przez 800 lat doktryny sądowniczej były skazywane na ostracyzm oraz śmierć.
Adolf Holl w książce ,,Heretycy’’ dochodzi do wniosku, że żadne pozaeuropejskie społeczeństwo, nie występowało aż tak długo z równie niepohamowaną wściekłością przeciwko myślom zielarek, akuszerek, zakonnic.

Dlatego artyści postanowili dać im głos, pozwolić je usłyszeć oraz dokończyć to, czego nie zdążyły powiedzieć za swojego życia. 

Elementem wystawy będzie rejestracja wydarzenia artystycznego „Performatywny seans spirytystyczny”, w którym aktorka Beata Passini jako performerka-kobieta-medium podejmie próbę nawiązania kontaktu z głosami zmarłych heretyczek. .

Poniżej zapis wideo performansu.

 

Cytowane widma i zjawy:

Marguerite Porete
Jeanne d’Arc
Faustyna Kowalska
Maria Franciszka Kozłowska
Helena Bławatska
Agnieszka Pilchowa
Simone Weil
Hilma af Klint
Caryll Houselander

Aktorka: Beata Passini
Instalacja: Elżbieta Szurpicka
Opracowanie tekstów: Kasper Cecha-Czerwiński
Video: Piotr Pająk
Kurator: Dawid Zalesky

Wystawę można odwiedzać w dniach 24.02-26.02

24.02 pt. 17-20
25.02 sob. 12-20
26.02 ndz. 12-20

Wystawa jest inspirowana seansami spirytystycznymi odbywającymi się na przełomie XIX i XX wieku.

*

Scenariusz wydarzenia nie przewiduje realizacji działań okultystycznych, wywoływania duchów, odwoływania się do zjawisk paranormalnych itp. Intencją twórców i twórczyń nie jest promowanie treści, postaw czy poglądów którejkolwiek z osób cytowanych w ramach performansu. 

Wyrażenie, iż performerka „podejmie próbę nawiązania kontaktu z głosami zmarłych” zostało użyte w sposób metaforyczny, o czym wolimy poinformować, żeby uniknąć niepotrzebnego niepokoju u osób, które to gorszy oraz rozczarowania u osób oczekujących prawdziwego seansu spirytystycznego. Takie działania nie będą mieć miejsca. 

Kup bilety
[FM_form id="1"]
Zobacz klauzulę >>

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego adresu e-mail w celu informowania o wydarzeniach związanych z Festiwalem Nowe Epifanie poprzez wysyłanie newslettera, przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, poprzez kliknięcie w link umieszczony w każdym wysłanym newsletterze, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane podaję dobrowolnie, niemniej oświadczam, iż wiem, że bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

* Informujemy iż Państwa dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu informowania o działaniach Centrum poprzez wysyłanie newslettera, na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia ich podania. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii. Ponadto informujemy, iż odbiorcą Państwa danych osobowych jest podmiot zewnętrzny obsługujący system i oprogramowanie informatyczne administratora i podmiot który na zlecenie administratora świadczy usługę e-mailingu/wysyłki newslettera. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez zapisanie danych urządzenia z którego użytkownik korzysta i danych dostępu podczas podania adresu e-mail, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka newslettera lub brak wysyłki w przypadku podania błędnego adresu e-mail. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, próśb, kontakt z inspektorem danych osobowych administratora można uzyskać pod adresem e-mail: iod@centrumjp2.pl, jak również pod numerem telefonu: 22 826 42 21.

Content | Menu | Access panel