Obraz przedstawia rycinę Hendricka Goltziusa. Na głównym planie grająca na klawikordzie młoda kobieta w stroju z epoki (XVIw). Za nią młody mężczyzna.

Koniec świata klawikordu

Maria Erdman, Karolina Zych, Justyna Młynarczyk
26
pt
02
2021
od 19.00

Muzyka niemiecka drugiej połowy XVIII wieku to wyraźny przełom i początek końca klawikordu.

Jak mówią historycy, to okres burzy i naporu, nowych form organizacji życia muzycznego, innowacji w produkcji instrumentów, zmiany sytuacji socjo-ekonomicznej muzyków oraz koniec baroku. Z kolei ci nieufni periodyzacji w historii muzyki, określają ten czas po prostu jako ciekawy moment dziejowy.

Powstające wówczas dzieła Carla Philippa Emanuela Bacha i jemu współczesnych przez lata określane była jako nieprzystające ani do estetyki barokowej, ani do klasycystycznej. To uproszczenie. Koniec hegemonii jednego języka muzycznego zwykle był początkiem nowego. Jednym ze zwiastunów nowego było stopniowe odchodzenie od klawikordu, a jednym z ostatnich piewców tego instrumentu był właśnie C.P.E. Bach.

W programie usłyszymy muzykę C.P.E. Bacha, G.P. Telemanna i J.F. Kleinknechta, w której pierwsze skrzypce gra klawikord.

Występują: Maria Erdman (klawikord), Karolina Zych (flet traverso), Justyna Młynarczyk (viola da gamba)

 

Program koncertu:

Carl Philipp Emmanuel Bach (1714-1788)

Sonata f-moll („18 Probestücke in Sechs Sonaten” 1753) Wq 63/3, H 75

Allegro di molto

Aadgio affettuoso e sostenuto

Fantasia. Allegro moderato 

 

Jakob Friedrich Kleinknecht (1722-1794) 

Sonata e-moll („Sonate da camera a Flauto Traversiere Solo e Cembalo o Violoncello op.1”)

Largo e con affetto

Allegro non molto

Presto

 

Carl Philipp Emanuel Bach

Abschied von meinem Silbermannischen Claviere in einem Rondo Poco Andante e sostenuto

 

Carl Philipp Emmanuel Bach

Sonata C-dur na violę da gamba i basso continuo, Wq. 136, H. 558

Andante

Allegretto

Arioso

 

Carl Philipp Emmanuel Bach

La Boehmer (“23 Pièces characteristiques” Wq. 117/26; H 81) 

 

Georg Philipp Telemann (1681-1767) 

Sonata á Flauto traverso, Viola da Gamba et Cembalo a-moll, TWV 42. a7 

Andante

Allegro

Adagio

Allegro

 

Dostęp VOD przez 48 godzin od momentu publikacji.

NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter, aby być na bieżąco!

Zaznacz klauzulę, która pozwoli nam na wysyłanie newslettera.

Zobacz klauzulę >>

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego adresu e-mail w celu informowania o wydarzeniach związanych z Festiwalem Nowe Epifanie poprzez wysyłanie newslettera, przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, poprzez kliknięcie w link umieszczony w każdym wysłanym newsletterze, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane podaję dobrowolnie, niemniej oświadczam, iż wiem, że bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

* Informujemy iż Państwa dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu informowania o działaniach Centrum poprzez wysyłanie newslettera, na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia ich podania. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii. Ponadto informujemy, iż odbiorcą Państwa danych osobowych jest podmiot zewnętrzny obsługujący system i oprogramowanie informatyczne administratora i podmiot który na zlecenie administratora świadczy usługę e-mailingu/wysyłki newslettera. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez zapisanie danych urządzenia z którego użytkownik korzysta i danych dostępu podczas podania adresu e-mail, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka newslettera lub brak wysyłki w przypadku podania błędnego adresu e-mail. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, próśb, kontakt z inspektorem danych osobowych administratora można uzyskać pod adresem e-mail: iod@centrumjp2.pl, jak również pod numerem telefonu: 22 826 42 21.

Content | Menu | Access panel