Król i Korona Cierniowa

Wszystkie Wydarzenia Kalendarz
O tym jak Chrystus ukoronował króla Francji swoją własną koroną.
Wykład profesora Jerzego Pysiaka poświęcony będzie religijnym podstawom władzy królewskiej w średniowiecznej Europie, a w szczególności królewskiej pobożności wobec świętych i relikwii, w tym pamiątek Męki Pańskiej.
Wątkiem wiodącym będzie historia kultu Korony Cierniowej w średniowiecznej Francji i rozprzestrzenianie się królewskiego kultu relikwii pasyjnych w Europie łacińskiej w późnym średniowieczu.

Wykładowi towarzyszyć będzie wybór średniowiecznego malarstwa obrazującego kult relikwii.

Wstęp wolny, zapisy.