La Superbe

Bohaterami tego koncertu są twórcy francuskiej szkoły lutniowej. Działali jako wirtuozi, kompozytorzy i nauczyciele na dworze Burbonów, którzy utrzymywali okresowo nawet do 200 muzyków.

W XVII wieku od Anglii, przez Francję, po Rzeczpospolitą gra na lutni stanowiła nie tylko element edukacji i jedną z podstawowych umiejętności dworzanina, ale także źródło zarobku rzeszy profesjonalnych muzyków utrzymywanych przez możnych.

Francuska muzyka lutniowa czasów Ludwika XIV to zróżnicowany zbiór: intawolacje oper nadwornego kompozytora królewskiego Lully’ego, utwory okolicznościowe upamiętniające znanych muzyków, modne tańce i ilustracyjne miniatury o tytułach takich jak: „La Superbe” (Wyniosła), „La belle homicide” (Piękna zabójczyni), „La Coquette” (Kokietka).

Ich twórcy publikowali antologie swoich dzieł i opracowań, które stanowią skarbnicę barokowego repertuaru lutniowego.

Autor programu i wykonawca: Michał Gondko (lutnia barokowa)

Czas trwania: 90 minut