22 LUTEGO - 02 KWIETNIA
Nowe Epifanie - Kulinaria
na świecie znowu ale nie dla świata dyskusja online
Towarzyszące

„Na świecie znowu, ale nie dla świata”. O upiorach w Dziadach i nie tylko

Justyna Kowal
30.03.2023
czw.
17:00
online
Cena biletu: wstęp wolny

Ramami dla dyskusji, wyznaczającymi wspólne pole refleksji będą: najnowsza książka Łukasza Kozaka „Upiór. Historia naturalna” oraz wystawa „Dziady. Przejście” w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. 

Obraz upiora (lub raczej: upiorów) wyłaniający się z publikacji Kozaka w wielu punktach weryfikuje, niekiedy zaprzecza, wyobrażeniu literackiemu – ukonstytuowanemu przez romantyków – oraz popkulturowemu. 

Czy myślenie o upiorze, jako bycie usytuowanym „gdzieś pomiędzy” życiem a śmiercią, uosobieniu zła, którym straszy się nieposłuszne dzieci, znajduje swoje uzasadnienie w historii naturalnej? Czy konteksty etnograficzne, lingwistyczne, historyczne, forensyczne i antropologiczne (w swoim najbardziej prymarnym rozumieniu – jako czysto „ludzkie”) zarysowane przez Kozaka mogą posłużyć jako narzędzia do nowych odczytań samego Mickiewiczowskiego arcydramatu jak i jego najpopularniejszych inscenizacji? Na te – i wiele innych – pytań postaramy się odpowiedzieć w czasie rozmowy.

Prowadząca:
dr Justyna Kowal –
pracowniczka Zakładu Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania badawcze krążą wokół problemów medialności teatru oraz reprezentacji historii i pamięci w polskim teatrze współczesnym. Publikowała m.in w „Załączniku kulturoznawczym”, „Notatniku Teatralnym”, „Opcjach”, „Filoteknosie”. Współredaktorka książki „Teatr zaangażowany w Polsce i na świecie. Wrocławski Zeittheater”. Członkini Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.

Gość:
Łukasz Kozak – historyk mediewista, autor książek „Upiór. Historia naturalna” i „With Stake and Spade. Vampiric Diversity in Poland” – pierwszych wyczerpujących opracowań na temat upioryzmu. Kurator programu muzycznego Festiwalu Nowe Epifanie.

 

Wydarzenie online. Transmisja na żywo z Muzeum Pana Tadeusza.

TRANSMISJA ONLINE TUTAJ

Fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska, Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego w zbiorach Ossolineum.

Kup bilety
[FM_form id="1"]
Zobacz klauzulę >>

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego adresu e-mail w celu informowania o wydarzeniach związanych z Festiwalem Nowe Epifanie poprzez wysyłanie newslettera, przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, poprzez kliknięcie w link umieszczony w każdym wysłanym newsletterze, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane podaję dobrowolnie, niemniej oświadczam, iż wiem, że bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

* Informujemy iż Państwa dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu informowania o działaniach Centrum poprzez wysyłanie newslettera, na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia ich podania. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii. Ponadto informujemy, iż odbiorcą Państwa danych osobowych jest podmiot zewnętrzny obsługujący system i oprogramowanie informatyczne administratora i podmiot który na zlecenie administratora świadczy usługę e-mailingu/wysyłki newslettera. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez zapisanie danych urządzenia z którego użytkownik korzysta i danych dostępu podczas podania adresu e-mail, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka newslettera lub brak wysyłki w przypadku podania błędnego adresu e-mail. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, próśb, kontakt z inspektorem danych osobowych administratora można uzyskać pod adresem e-mail: iod@centrumjp2.pl, jak również pod numerem telefonu: 22 826 42 21.

Content | Menu | Access panel