Nieszpory cypryjskie

Zaledwie kilka lat temu muzykolog Karl Kügle zidentyfikował Jeana Hanelle jako kompozytora 334 utworów z „Codex Turin J.II.9”. Tym samym dorobek zapomnianego twórcy stał się jednym z najliczniejszych w XV wieku.

Program „Nieszporów cypryjskich”, opracowany przez kierującego zespołem Graindelavoix Björna Schmelzera, prezentuje utwory Jeana Hanelle nie tylko w kontekście jednogłosowych śpiewów, które stanowiły podstawę jego kompozycji, ale również muzyki bizantyjskiej i maronickiej – historycznego, muzycznego kontekstu.


Utwory, które usłyszymy na koncercie 18 marca, to późnośredniowieczna polifonia tworzona według konsekwentnego planu, to antyfony precyzyjnie przekonstruowane w czterogłosowe motety o dwóch tekstach. Tradycyjne słowa antyfon zostały rozbudowane o poetycką egzegezę, a tekst śpiewany przez kolejne głosy stanowi jednoczesny komentarz do niej. Utwory te były wykonywane na królewskim dworze.


 

Graindelavoix – Björn Schmelzer (kierownictwo artystyczne)

Występują: Anne-Kathryn Olsen, Razek-François Bitar, Andrés Miravete, Albert Riera, Marius Peterson, Adrian Sîrbu, Tomàs Maxé, Bart Meynckens, Jean-Christophe Brizard

Czas trwania: 75 min

Dziękujemy za pomoc w organizacji koncertu Przedstawicielstwu Generalnemu Rządu Flandrii przy Ambasadzie Belgii.

Bilety:

50 zł w przedsprzedaży do 15 marca

60 zł od 16 marca oraz na miejscu przed wydarzeniem

Bilety dostępne również w Kiosku Kultury przy Krakowskim Przedmieściu 7