Obraz przedstawia rycinę Albrechta Durera - Babilońska nierządnica. Na rycinie widzimy młodą kobietę, jadącą na siedmiogłowym smoku, trzymającą w ręce kielich (rozpusty). W oddali płonie miasto. Na niebie aniołowie oraz zastępy świętych pośród ciężkich chmur. Naprzeciwko kobiety stoją spokojnie ludzie w strojach z epoki (XV/XVI wiek)

Pieśni Czasu Moru

Adam Strug, Monodia Polska
28
02
2021
od 19.00

Czy w XVI wieku myślano o końcu świata? Na to pytanie odpowie Monodia Polska i Adam Strug.

Początek XVI wieku to czasy kryzysu i przemian. Europejska duchowość, zarówno katolicka, jak i protestancka, była naznaczona poczuciem niepewności. W polskich kancjonałach zachowały się wyjątkowe utwory jedno- i wielogłosowe manifestujące apokaliptyczne nastroje ludzi pierwszej połowy XVI stulecia.

Jest to muzyka wykonywana rzadko lub wcale. Tymczasem w rzeczywistości są to dzieła niezwykle interesujące, zarówno pod względem muzycznym, poetyckim, jak historycznym.

Wyboru staropolskich utworów o końcu świata dokonał zespół Monodia Polska oraz Adam Strug – śpiewacy tradycyjni, którzy od lat z sukcesami wykonują polską muzykę dawną i są dobrze znani publiczności festiwalu Nowe Epifanie. W programie usłyszymy staropolskie pieśni o zarazie i o sądzie ostatecznym.

Występują: Adam Strug i Monodia Polska

Teksty utworów do pobrania

Program koncertu:

Pieśń a prośba do boga wszechmogącego o wybawienie czasu skarania powietrza morowego
Inc.: Wszechmogący Boże ojcze miłościwy
druk: Mateusz Siebeneicher, Kraków 1558 (Kancjonał Zamoyskich)

Pieśń o sądnym dniu
Inc.: Jezus Chrystus krol nawyższy
drukowane w:
druk: Jan Seklucjan, Pieśni chrześcijańskie, dawniejsze i nowe…, Królewiec 1559

Pieśń czasu moru
Inc.: Jezu Christe nazarański
druk: Mateusz Siebeneicher, Kraków 1558 (Kancjonał Zamoyskich)

Pieśń o dniu sądnym
Inc.: Weselmy się chrześcijani
druk: Jan Seklucjan, Pieśni chrześcijańskie, dawniejsze i nowe…, Królewiec 1559

 

Dostęp VOD przez 48 godzin od momentu publikacji.

NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter, aby być na bieżąco!

Zaznacz klauzulę, która pozwoli nam na wysyłanie newslettera.

Zobacz klauzulę >>

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego adresu e-mail w celu informowania o wydarzeniach związanych z Festiwalem Nowe Epifanie poprzez wysyłanie newslettera, przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, poprzez kliknięcie w link umieszczony w każdym wysłanym newsletterze, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane podaję dobrowolnie, niemniej oświadczam, iż wiem, że bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

* Informujemy iż Państwa dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu informowania o działaniach Centrum poprzez wysyłanie newslettera, na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia ich podania. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii. Ponadto informujemy, iż odbiorcą Państwa danych osobowych jest podmiot zewnętrzny obsługujący system i oprogramowanie informatyczne administratora i podmiot który na zlecenie administratora świadczy usługę e-mailingu/wysyłki newslettera. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez zapisanie danych urządzenia z którego użytkownik korzysta i danych dostępu podczas podania adresu e-mail, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka newslettera lub brak wysyłki w przypadku podania błędnego adresu e-mail. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, próśb, kontakt z inspektorem danych osobowych administratora można uzyskać pod adresem e-mail: iod@centrumjp2.pl, jak również pod numerem telefonu: 22 826 42 21.

Content | Menu | Access panel