22 LUTEGO - 02 KWIETNIA
Nowe Epifanie - Kulinaria
rycina z napisem męczarnia słyszenia
Muzyka

Pieśni z otchłani

04.03.2023
sob.
19:00
Kościół Ewangelicko-Reformowany, al. Solidarności 76a
Cena biletu: 50zł/35zł

UWAGA! Koncert wyprzedany, sprzedaż na miejscu tylko jeśli pojawią się wolne miejsca.

Koncert Adama Struga, który regularnie gości podczas Festiwalu Nowe Epifanie.

Otchłań w tradycyjnej pobożności może być tak samo realnym miejscem, jak stanem duszy. Pieśni przedstawiają piekielną otchłań z topograficznego wręcz dystansu:
„Piekło jest to kraj niewymownie wielki,
długi, głęboki nad obyczaj wszelki”,
lub wręcz przeciwnie, dokładnie, ze wszelkimi szczegółami godnymi średniowiecznego exemplum, które przyjmuje formę makabrycznego przewodnika po miejscu wiecznej męki:
„Uchyl, piekło, swej paszczęki,
Wiecznej nocy jaskinie,
Niech trójrzędne kłów osęki
Pies piekielny rozwinie.
Zbrodnie światu czas wyjawić
I wszech zbrodni smagańce,
Noc żałosną w oczach stawić,
Tudzież nocy mieszkance”.

Otchłań to jednak nie tylko piekło, to również „głębiny” z Psalmu 130. Od niego wzięła się tradycja pieśni pokutnych, które mają uchronić przed tą ostateczną, piekielną otchłanią. W pieśniach tych pojawiają się wanitatywne napominania: 

„Bierzesz z kwiatków woniejących
W nozdrza wonność ziół pachnących;
Wszystko to zjedzą robacy,
Ubodzy z pany jednacy” 

i zapowiedzi wiecznej kary – usta łapczywe na „kosztowne pasztety” wypełniać będzie przez wieczność piekielna smoła.

Pieśni o piekle i pieśni o pokucie, która ma przed nim uchronić, łączą w sobie sugestywną wizję i srogie napomnienie ze szczerością skruszonych i wiarą w miłosierdzie – stanowią więc filar tradycyjnej pobożności.

Występują:

Adam Strug – śpiew

na lirze korbowej towarzyszyć będzie
Hipolit Woźniak

Kup bilety
[FM_form id="1"]
Zobacz klauzulę >>

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego adresu e-mail w celu informowania o wydarzeniach związanych z Festiwalem Nowe Epifanie poprzez wysyłanie newslettera, przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, poprzez kliknięcie w link umieszczony w każdym wysłanym newsletterze, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane podaję dobrowolnie, niemniej oświadczam, iż wiem, że bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

* Informujemy iż Państwa dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu informowania o działaniach Centrum poprzez wysyłanie newslettera, na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia ich podania. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii. Ponadto informujemy, iż odbiorcą Państwa danych osobowych jest podmiot zewnętrzny obsługujący system i oprogramowanie informatyczne administratora i podmiot który na zlecenie administratora świadczy usługę e-mailingu/wysyłki newslettera. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez zapisanie danych urządzenia z którego użytkownik korzysta i danych dostępu podczas podania adresu e-mail, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka newslettera lub brak wysyłki w przypadku podania błędnego adresu e-mail. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, próśb, kontakt z inspektorem danych osobowych administratora można uzyskać pod adresem e-mail: iod@centrumjp2.pl, jak również pod numerem telefonu: 22 826 42 21.

Content | Menu | Access panel