Potworność muzyki dawnej / The Monstrosity of Early Music

Björn Schmelzer, kierownik słynnego belgijskiego zespołu GRAINDELAVOIX staje w obronie wykonań muzyki dawnej, które nie stanowią dosłownej ilustracji powszechnie akceptowanej i znanej wizji przeszłości, ale zmieniają i przemieszczają jej obraz. Dzieła muzyki dawnej nie mają sławić minionych dziejów, lecz przeciwnie: wymagają od muzykologów rewizji kanonicznej historii muzyki.

Ten wykład to krytyka muzycznego historycyzmu, która próbuje przy okazji pozbyć się pojęcia „przywrócenia do życia” na rzecz kwestionowanego od dawna „przetrwania”.
Dla Schmelzera muzyka dawna nie jest zmyślaniem żywych, choć utraconych tradycji, ale przetrwaniem nieumarłego: ideą, w której muzyczne źródła cierpliwie czekają przez wieki w czymś na kształt hibernacji, aby w końcu zostać odkrytymi, uchwyconymi, otwartymi i rozwiązanymi w czasie wykonania zapisanej muzyki.

Björn Schmelzer, artistic director of the Belgian music ensemble GRAINDELAVOIX, makes an apology for musical performances of early music that are not illustrations of an accepted or identified past, but change and displace the image of the past. Works of early music are not glorifying a lost past, but on the contrary urge musicologists to rewrite the canonized history of music.
The lecture is a critic on the historicism of music, trying also to get rid of the notion of ‘revival’ in favor of the old contested notion of ‘survival’. Instead of imagining living but lost traditions, for Schmelzer early music is about the survival of the undead: imagine the beautiful idea of musical scores patiently waiting for centuries in a sort of hibernate state, ultimately in order to be discovered, taken up, opened and unfolded in performance by us.