Psałterz Polski II

W chrześcijańskiej interpretacji Psalmów znajdziemy zapowiedź zdrady Judasza i męki Jezusa. Ich wybór, w parafrazie Jana Kochanowskiego i opracowaniu muzycznym Mikołaja Gomółki, będzie podstawą koncertu na Zamku Królewskim.

Psalmy wykona Monodia Polska pod kierunkiem Adama Struga z towarzyszeniem Marii Erdman. Zespół złożony z muzyków zajmujących się w większości repertuarem tradycyjnym już podczas zeszłorocznej edycji Festiwalu Nowe Epifanie udowodnił, że w niezrównany sposób interpretuje poetycko-muzyczne dzieło Kochanowskiego i Gomółki.

Tegoroczny wybór Psalmów związany jest z proroctwem zdrady i pojmania, które Jan Kochanowski ujmuje w sugestywnych strofach „oto wszeteczna / Gęba na mię się targa; język fałszywy / Ludziom żywot mój hydzi” czy „Wilcy mię zewsząd srodzy otoczyli, / Zewsząd mię wilcy zawarli otyli; / Paszczeki na mię rozdarli straszliwe, / Jako lew srogi zwierzę łupiąc żywe”.

Wykonanie: Adam Strug i Monodia Polska, Maria Erdman

Czas trwania: 75 minut