22 LUTEGO - 02 KWIETNIA
Nowe Epifanie - Kulinaria
Towarzyszące

Słowiańska duchowość. Źródła i manowce

Marcin Szyjka
28.03.2023
wt.
17:00
online
Cena biletu: wstęp wolny

Kolejny raz Festiwal Nowe Epifanie współpracuje z Muzeum Pana Tadeusza z Wrocławia.

W tym roku, ze względu na wystawę „Dziady. Przejście”, która odbywa się w muzeum, organizatorzy chcą poruszyć wątki związane z wiarą naszych przodków sięgając zarówno do dziedzictwa średniowiecznego, jak i przedchrześcijańskiego.

Rozmowa dotyczyć będzie wątków obecnych u Mickiewicza, ale też zwyczajów, które przejęto w Kościele w Polsce, być może wywodzących się z obrzędów Słowian. Będzie to rozmowa o pogrzebie i potrzebie kontaktu z przodkami, o współczesnych poszukiwaniach duchowości, sięganiu po mity słowiańskie (i sztuczne tworzenie tych mitów), a także o szukaniu innych źródeł duchowości oraz rytuałów (z których niektóre sięgają średniowiecza).

Prowadzenie:
Marcin Szyjka – 
historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracował w Muzeum w Dzierżoniowie, redaktor „Rocznika Dzierżoniowskiego” w latach 2013–2015. Aktualnie pracownik Gabinetów Świadków Historii w Muzeum Pana Tadeusza, gdzie zajmuje się zbiorami Tadeusza Różewicza, prowadzi spotkania z autorami książek i jest współautorem krótkich filmów przybliżających sylwetkę Tadeusza Różewicza.

Goście:
O. Marek Miławicki 
– OP, dominikanin, teolog i historyk, wicedyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, zajmuje się nowożytną i współczesną historią Zakonu Dominikańskiego, mieszka we Wrocławiu. Pracuje nad historią gospodarczą polskich dominikanów w okresie międzywojennym.

prof. Dariusz Sikorski – historyk mediewista, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej na Wydziale Historii. Obszarem jego zainteresowań badawczych jest historia powszechna wczesnego średniowiecza (krąg iryjsko-anglosaski, okres karoliński i Niemcy za dynastii Ludolfingów), dzieje Polski wczesnośredniowiecznej do XII wieku, a także historia historiografii, metodologia historii oraz  archeologia wczesnego średniowiecza.

 

Wydarzenie online. Transmisja na żywo z Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.

TRANSMISJA ONLINE TUTAJ

Kup bilety

Zaznacz klauzulę, która pozwoli nam na wysyłanie newslettera.

Zobacz klauzulę >>

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego adresu e-mail w celu informowania o wydarzeniach związanych z Festiwalem Nowe Epifanie poprzez wysyłanie newslettera, przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, poprzez kliknięcie w link umieszczony w każdym wysłanym newsletterze, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane podaję dobrowolnie, niemniej oświadczam, iż wiem, że bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

* Informujemy iż Państwa dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu informowania o działaniach Centrum poprzez wysyłanie newslettera, na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia ich podania. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii. Ponadto informujemy, iż odbiorcą Państwa danych osobowych jest podmiot zewnętrzny obsługujący system i oprogramowanie informatyczne administratora i podmiot który na zlecenie administratora świadczy usługę e-mailingu/wysyłki newslettera. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez zapisanie danych urządzenia z którego użytkownik korzysta i danych dostępu podczas podania adresu e-mail, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka newslettera lub brak wysyłki w przypadku podania błędnego adresu e-mail. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, próśb, kontakt z inspektorem danych osobowych administratora można uzyskać pod adresem e-mail: iod@centrumjp2.pl, jak również pod numerem telefonu: 22 826 42 21.

Content | Menu | Access panel