Obrazek przedstawia fragment martwej natury Johanna Friedricha Gruebera. Na pierwszym planie viola da gamba. W tle rozrzucone instrumenty, kielichy, tkaniny.

Śmierć violi da gamba. Muzyka wczesnego kapitalizmu

Krzysztof Firlus, Anna Firlus, Tomasz Pokrzywiński
27
sob
02
2021
od 19.00

Podczas festiwalowego koncertu usłyszymy sonaty na violę da gamba Carla Friedricha Abla, wirtuoza tego instrumentu, a zarazem jednego z pierwszych przedsiębiorców wolnego rynku muzycznego.

Muzycy, historycy i wielbiciele muzyki Carla Friedricha Abla przez wiele lat poszukiwali jego zaginionych utworów, które ukazywałyby wielokrotnie opisywane niezwykłe umiejętności tego żyjącego w XVIII wieku gambisty.

Nikt nie spodziewał się, że angielskie rękopisy Abla spokojnie czekają na odkrycie w Polsce, bo 200 lat temu przywiózł je na pruską prowincję hrabia meloman Joachim Carl Maltzan. Tym końcem świata był Milicz, wówczas Wolne Państwo Stanowe Militsch.

Mówi się że wraz z Ablem umarł repertuar na violę da gamba, ale milickie muzykalia zadają kłam tej zgrzebnej periodyzacji i dowodzą, że na prowincji, która zawsze umyka historiografom, pewne zjawiska miały swoje długie i ciekawe trwanie.

Występują: Krzysztof Firlus (viola da gamba), Anna Firlus (klawesyn), Tomasz Pokrzywiński (wiolonczela barokowa)

Program koncertu:

Carl Friedrich Abel (1723-1787)

Sonata F-dur A2:70

Moderato – Adagio – Allegretto

Sonata g-moll A2:56A

Allegro – Adagio – Tempo di Minuet

Sonata G-dur A2:72

Moderato – Adagio – Rondeau

Sonata a-moll A2:57A

Allegro – Adagio – Allegro

Sonata G-dur A2:68A

Moderato – Adagio – Tempo di Menuet

 

Dostęp VOD przez 48 godzin od momentu publikacji.

NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter, aby być na bieżąco!

Zaznacz klauzulę, która pozwoli nam na wysyłanie newslettera.

Zobacz klauzulę >>

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego adresu e-mail w celu informowania o wydarzeniach związanych z Festiwalem Nowe Epifanie poprzez wysyłanie newslettera, przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, poprzez kliknięcie w link umieszczony w każdym wysłanym newsletterze, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane podaję dobrowolnie, niemniej oświadczam, iż wiem, że bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

* Informujemy iż Państwa dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu informowania o działaniach Centrum poprzez wysyłanie newslettera, na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia ich podania. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii. Ponadto informujemy, iż odbiorcą Państwa danych osobowych jest podmiot zewnętrzny obsługujący system i oprogramowanie informatyczne administratora i podmiot który na zlecenie administratora świadczy usługę e-mailingu/wysyłki newslettera. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez zapisanie danych urządzenia z którego użytkownik korzysta i danych dostępu podczas podania adresu e-mail, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka newslettera lub brak wysyłki w przypadku podania błędnego adresu e-mail. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, próśb, kontakt z inspektorem danych osobowych administratora można uzyskać pod adresem e-mail: iod@centrumjp2.pl, jak również pod numerem telefonu: 22 826 42 21.

Content | Menu | Access panel