Vox Animae Symphonialis

Aleksandra Klimczak
17.09
czw.
19:00

Wydarzenie towarzyszące

 

Głos Duszy Brzmiącej | Hildegard von Bingen #840reworked – performatywny monodram muzyczny na sopran i elektronikę.

vox, sonus Aleksandra Klimczak

visio, pictura Dawid Zalesky

“Ciało zaś jest odzieniem duszy, która ma żywy głos i dlatego przystoi, aby ciało wraz z duszą śpiewało Bogu chwałę żywym głosem”
List 23 Hildegardy, Hildegarda z Bingen, tłum. O. Błażej Matusiak

 

Ogromny wzrost popularności św. Hildegardy z Bingen (1098-1179) w ostatnich latach doprowadził do postrzegania tej postaci głównie przez pryzmat diet opartych o uzdrawiające właściwości orkiszu oraz opracowanych przez nią leczniczych receptur zielarskich i kulinarnych.
Autorzy spektaklu/muzycznej instalacji Vox Animae Symphonialis, zainspirowani nadzwyczajną wielowymiarowością spuścizny teologiczno-filozoficznej oraz niezwykłą mistyczną osobowością, w zmysłowej wędrówce osnutej na odwołaniach do muzycznych tropów twórczości kompozytorskiej (psalmy, antyfony,etc.) oraz do koncepcji świata zawartej w dziełach opisujących jej natchnione wizje (wraz z obrazującymi je iluminacjami), zapraszają do odkrycia i doświadczenia kompleksowości świata Sybilli Renu – jednej z najwybitniejszych postaci Średniowiecza – kobiety, benedyktynki, mistyczki, wizjonerki, kompozytorki, jednej z czterech kobiet doktorów kościoła, do której po poradę zwracali się monarchowie i możni ówczesnego świata.

W 840 lat od śmierci św. Hildegardy, wciąż zachwyca głębia i niezwykłość ujęcia przez nią świata oraz alegorycznego sensu śpiewu jako drogi duchowej po wygnaniu z raju, w kontekście muzyki, która leży u podstaw istnienia i harmonijnie przenika zarówno świat materialny jak i niematerialny, dusza ludzka zaś jest muzyczną („Anima hominis symphoniam in se habet et symphonizans est” Liber Vitae Meriotorum).

Zrealizowano w  ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

CENA


wstęp wolny

MIEJSCE


Kościół Pokamedulski na Bielanach
zobacz na mapie

KUP BILET