Zdjęcie dyrektora Michała Senka

Zaproszenie dyrektora CMJP II

Droga Publiczności,

Festiwalem Nowe Epifanie od kilkunastu lat, wraz z zaproszonymi do współpracy artystami, Centrum Myśli Jana Pawła II kreuje w Warszawie przestrzeń do dyskusji o wartościach ważnych dla wspólnoty, którą tworzą mieszkańcy miasta. W gronie współpracujących z nami twórców są ludzie o różnej wrażliwości, doświadczeniu, artystycznej dojrzałości czy rozpoznawalności. Ich wszystkich łączy jednak odwaga teatralnych i muzycznych poszukiwań. Naszą szczególną uwagę kierujemy na młodych artystów, debiutantów

Jednym z najdonioślejszych zadań sztuki jest stawianie pytań o granice i celowość ludzkiej egzystencji, nie po to tylko, by zatrwożyć, ale też pomóc odnaleźć sens i nadzieję. Motyw przewodni tegorocznego Festiwalu – apokaliptyczne „Któż zdoła się ostać?” jest szansą, by zmierzyć się z tematyką czasów ostatecznych w warunkach, w których widzimy, że biblijna wizja wdziera się bezpośrednio w naszą rzeczywistość. 

Pandemia narzuca ograniczenia nam wszystkim. Dla Centrum Myśli Jana Pawła II wyzwaniem jest zaprezentowanie publiczności wysokiej jakości treści, ale też utrzymanie dotychczasowego poziomu w zakresie form współpracy z artystami, np. poprzez organizację, mimo obostrzeń, letnich warsztatów – Laboratorium Nowych Epifanii. 

Nie ustajemy jednak w poszukiwaniu nowych epifanii piękna i prowadzeniu dialogu między twórcami a religią w duchu „Listu do artystów” Jana Pawła II, w sposób, który będzie czynił ten dialog odkrywczym.

Życzę wielu nowych odkryć i zapraszam do udziału w przygotowanych dla Państwa wydarzeniach!

Michał Senk 

dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II

Content | Menu | Access panel