Zaproszenie

Droga publiczności,

Centrum Myśli Jana Pawła II, jako organizator Festiwalu Nowe Epifanie, od lat stara się odnawiać dialog między twórcami a religią, do czego zachęcał w swoim „Liście do artystów” Jan Paweł II.

 W toku naszych doświadczeń sięgamy po coraz to nowsze formy współpracy, otwierając się na nieoczywiste propozycje. Chcemy inspirować twórców do podejmowania interesujących nas treści, ale także czerpać z ich pomysłów. Ten sposób myślenia doprowadził nas do stworzenia – we współpracy z Teatrem Dramatycznym m.st. Warszawy – Laboratorium Nowych Epifanii, projektu, w którym artyści mogli swobodnie eksperymentować, mierząc się jednocześnie z podejmowanymi przez nas tematami. Efekty pracy niektórych z nich będą mogli Państwo obejrzeć na tegorocznym Festiwalu.

 Zgodnie z duchem „Listu do artystów” celem Festiwalu jest „poszukiwanie nowych „epifanii” piękna”. Co przyniesie tegoroczna edycja? O tym przeczytają Państwo w tym programie. Ale już dziś możemy zagwarantować, że dołożyliśmy starań, aby w ramach Festiwalu mogli się spotkać ludzie o różnych wrażliwościach i światopoglądach. Wierzymy, że w świecie targanym konfliktami jest jeszcze przestrzeń dla wspólnoty i że tą przestrzenią może być sztuka.

Życzę wielu epifanii

Michał Senk

Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II

Content | Menu | Access panel