Biuro Festiwalu

Centrum Myśli Jana Pawła II
ul. Foksal 11, Warszawa
+ 48 22 826 42 21
e-mail: biuro@noweepifanie.pl

Organizatorzy

Centrum Myśli Jana Pawła II to warszawska instytucja kultury, miejsce spotkań i dialogu, ośrodek, w którym przybliżane jest nauczanie papieża. Centrum działa w obszarze kultury, nauki, edukacji oraz budowania zaangażowanegoiodpowiedzialnego społeczeństwa.Jako papieski think tank współpracuje ze środowiskiem naukowym, opiniotwórczym, kształtuje liderów w oparciu o ideę solidarności i odpowiedzialności za dobro wspólne i drugiego człowieka. Jest operatorem Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła IIi organizatorem dwóch warszawskich festiwali: Nowe Epifanie oraz Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju.