22 LUTEGO - 02 KWIETNIA
Nowe Epifanie - Kulinaria

Projekt „Przygotowanie i realizacja 14. edycji Festiwalu Nowe Epifanie” dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Promocji Kultury

Dofinansowanie: 391 700 zł

Całkowita wartość: 828 060 zł

Nowe Epifanie to interdyscyplinarny Festiwal, którego podstawowym celem jest poszukiwanie nowych, współczesnych epifanii piękna oraz inicjowanie twórczego dialogu artystów z tradycyjną sztuką religijną w duchu „Listu do artystów” Jana Pawła II.

<
Content | Menu | Access panel