Projekt „Przygotowanie i realizacja 13. edycji Festiwalu Nowe Epifanie” dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Promocji Kultury

Dofinansowanie: 376 000 zł

Całkowita wartość: 839 000 zł

Nowe Epifanie to interdyscyplinarny Festiwal, którego podstawowym celem jest poszukiwanie nowych, współczesnych epifanii piękna oraz inicjowanie twórczego dialogu artystów z tradycyjną sztuką religijną w duchu „Listu do artystów” Jana Pawła II.

<
Content | Menu | Access panel