22 LUTEGO - 02 KWIETNIA
Nowe Epifanie - Kulinaria
14 lutego - 24 marca 2024 15 FESTIWAL NOWE EPIFANIE W WARSZAWIE

„Czemu jesteście zmieszani?” to hasło tegorocznej, 15. edycji Festiwalu Nowe Epifanie. Chcemy, by prowadziło nas przez najbliższe tygodnie Festiwalu i proponowane w jego ramach spektakle, koncerty i filmy. Ich tematyka ogniskuje się wokół choroby, bólu, cierpienia, śmierci, w końcu żałoby – sytuacji trudnych, które wytrącają nas z kolein codzienności, wprawiają w stan konsternacji, zmieszania.

W Ewangelii św. Łukasza pytanie „Czemu jesteście zmieszani?” Jezus stawia swoim uczniom zaraz po swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Apostołowie pogrążeni w żałobie, ale i nadziei pokładanej w świadectwach tych, którzy spotkali już Zmartwychwstałego, są pełni sprzecznych emocji. To mieszanka zwątpienia, zawiedzionych oczekiwań i pokładanych w Jezusie nadziei, bólu utraty, osamotnienia, złości, smutku. Ale też zaprzeczenia – zanegowania faktu samej śmierci i wszelkich innych mechanizmów, które przecież sami dobrze znamy z przeżywania żałoby czy to po bliskich nam osobach, czy też utraconych planach i nadziejach. W zaproponowanych w tegorocznej edycji Festiwalu wydarzeniach chcemy przyglądać się tym emocjom. Chcemy kontemplować je w zmieszaniu, w którym nic nie jest jasne, jednoznaczne i zdecydowane. W którym sprzeczność wydaje się być zasadą organizującą dramaturgię ludzkiego doświadczenia.

Podstawowym celem Festiwalu Nowe Epifanie jest poszukiwanie nowych, współczesnych epifanii piękna oraz inicjowanie twórczego dialogu artystów z tradycyjną sztuką religijną w duchu „Listu do artystów” Jana Pawła II. Formuła Festiwalu ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje prezentację przedstawień teatralnych, widowisk muzycznych w przestrzeniach sakralnych, wystaw, pokazów filmowych poruszających w nowoczesny sposób tematykę religijną i teologiczną oraz towarzyszących im spotkań dyskusyjnych, prowokujących do duchowej refleksji oraz odnawiających dialog religii ze sztuką. W 2024 roku wracamy do prezentacji w programie najlepszych spektakli z ubiegłego sezonu teatralnego, podejmujących tematy duchowe, etyczne i religijne.

Festiwal rozpoczynamy pokazem dwóch, inspirowanych osobistymi przeżyciami prac dyplomowych absolwentek Akademii Teatralnej. Podczas jednego wieczoru, zatytułowanego „Młoda Reżyseria”, zapraszamy na film krótkometrażowy „Babcia Wandzia” w reż. Karoliny Kowalczyk, będący fabularyzowaną fantazją o duchowości jej babci, i spektakl-instalację „Ból” Kingi Chudobińskiej-Zdunik, w którym reżyserka podzieliła się własnym bólem spowodowanym życiem ze stwardnieniem rozsianym. W ciągu kolejnych sześciu tygodni przyjrzymy się językowi osób konsekrowanych, którym mówią o różnych formach miłości w „Ptakach ciernistych krzewów. Rzecz o miłości w kościele” w reż. Jędrzeja Piaskowskiego i w dramaturgii Huberta Sulimy oraz wspólnocie w żałobie (rodzinie, ale także narodowi) w „Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję” w reż. Mateusza Pakuły oraz w „Gusłach” na motywach „Dziadów” Mickiewicza w reż. Grzegorza Brala.

Do współpracy zaprosiliśmy w tym roku Mateusza Tomę, który przygotował komplementarny do tematyki spektakli program filmowy wraz z dyskusjami z zaproszonymi gośćmi. W programie muzycznym pojawią się artyści, których znamy z poprzednich edycji, Adam Strug i zespół Dziczka, oraz debiutujący na festiwalu zespół Jerycho z albumem „Golgotha” .

Między Środą Popielcową, która w tym roku wypada w walentynki, a Niedzielą Palmową często możemy poczuć się zmieszani, dlatego wracamy do formuły spotkań z widzami po spektaklach i filmach – wspólnie łatwiej będzie nam skonfrontować się ze sobą i odpowiedzieć na zawarte w haśle pytanie.

Zespół Festiwalu

Centrum Myśli Jana Pawła II to instytucja kultury miasta stołecznego Warszawy, w której podejmowane są pytania o kondycję etyczną człowieka w odniesieniu do uniwersalnych wartości: dobra, prawdy i piękna, a także wolności, solidarności i dialogu. Centrum to miejsce, w którym kreowana jest przestrzeń współpracy między środowiskami naukowymi i artystycznymi oraz międzyreligijnymi ponad podziałami kulturowymi i ideologicznymi. Działamy w obszarach kultury i edukacji oraz budowania zaangażowanego i odpowiedzialnego społeczeństwa. Programowo Centrum Myśli Jana Pawła II korzysta z intelektualnego, duchowego i kulturowego dziedzictwa Karola Wojtyły – Jana Pawła II, wskazując na jego uniwersalny wymiar.

Dyrektor: Michał Senk
Zastępca dyrektora: Anna Olesiak

Warszawski wielkopostny festiwal, którego organizatorem jest Centrum Myśli Jana Pawła II, a współtwórcami byli Piotr Duda i Marek Pasieczny, istnieje od r. 2008. Jego pierwotna nazwa „Gorzkie Żale” odwołuje się do nabożeństwa, ułożonego w XVIII w. przez patrona stolicy – bł. Władysława z Gielniowa – i śpiewanego w każdą niedzielę Wielkiego Postu.

Nazwa „Nowe Epifanie”, dodana w 2016 r., nawiązuje do „nowych epifanii piękna”, o których pisał Jan Paweł II w „Liście do artystów” (1999). Jako polski poeta i dramatopisarz Papież patronuje Festiwalowi, który łączy duchowość i sztukę. Epifania to objawienie, a jednocześnie olśnienie i zachwyt ukazaniem się w świecie tego, co boskie i wieczne.

Ale też organizatorzy uprzedzają, od początku i przez wiele lat explicite, w nazwie (2008-2014), że jest to „festiwal, który uwiera”. Niepokoi, drażni lub nawet gorszy niektórych przez to, że jest on pod każdym względem zainspirowany dialogiem. Łączy bowiem średniowieczne misteria z awangardowymi nieraz inscenizacjami, wydarzenia parateatralne, takie jak performans lub happening kulinarny, z teologiczną dyskusją o filmie, tradycyjne ludowe pieśni religijne i muzykę współczesną, sztuki wizualne i warsztaty plastyczne dla dzieci.

Oczkiem w głowie dyrektorów i koordynatorów Festiwalu (do 2014 Marek Pasieczny, Michał Mizera i Małgorzata Wilczewska; od 2015  do 2019 Redbad Klijnstra, od 2015 Paweł Dobrowolski – do 31 marca 2024, i Maciej Omylak – do 31 sierpnia 2023, od 1 kwietnia 2024 Katarzyna Lemańska i Martyna Rakowska) są premiery i spektakle z ostatniego sezonu. Coraz więcej wydarzeń festiwalowych powstaje we współpracy Centrum Myśli Jana Pawła II (dyrektorzy: do 2012 Piotr Dardziński, potem Norbert Szczepański i Michał Łuczewski, a obecnie Michał Senk) z teatrami oraz instytucjami kultury w Polsce i za granicą.

Każda edycja Festiwalu (nie było go w latach 2011 i 2015) ma własny motyw, który jest inspiracją dla zaproszonych do współpracy artystów, a jednocześnie wspólnym mianownikiem festiwalowych wydarzeń. Są to motywy biblijne i wielkopostne, jak krzyż (2008), kuszenie (2009), śmierć (2012), 4o dni na pustyn i(2014) lub powiązane z nimi utwory literackie, jak „Piekło” Dantego (2010) czy „Faust” Goethego (2013), a ostatnio proste i uniwersalne, ale też wieloznaczne symbole jak skrzyżowanie (2016), matka (2017), król (2018), Judasz (2019), Maria Magdalena (2020),  apokalipsa (2021), Jezus (2022), otchłań (2023). W 2024 r. hasło edycji brzmi: „Czemu jesteście zmieszani?” (Łk 24, 38).

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem rekonstruującym historię Festiwalu:

Katarzyna Flader-Rzeszowska, „Kogo szukacie? Wielkopostny Festiwal Nowe Epifanie na drodze dialogu sztuki i religii”, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2022, nr 146 

Katarzyna Lemańska
Dyrektorka od kwietnia 2024

W zespole Festiwalu Nowe Epifanie od 2023 roku. Jest krytyczką i selekcjonerką teatralną, redaktorką.

Ukończyła wiedzę o teatrze i edytorstwo na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była konsultantką programową 27. i 28. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT w Toruniu i członkinią Komisji Artystycznej 26. i 28. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. W latach 2013–2021 pracowała w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.

Stale współpracuje z Gazetą Teatralną „Didaskalia”. Publikowała między innymi w „Dialogu”, „Teatrze”, „Polish Theatre Journal”, „Notatniku Teatralnym”, na platformach taniecPOLSKA.pl, CzasKultury.pl, nowesztuki.pl.

W latach 2017–2022 była członkinią redakcji czasopisma naukowego „Performer”. W latach 2012–2015 współprowadziła z Karoliną Wycisk portal „Teatralia”. Oprócz licznych artykułów redagowała także książki o teatrze i tańcu, m.in. „Nienasycenie spojrzenia” i „Pokolenie Solo” Anny Królicy oraz odpowiadała za koncepcję i redakcję książki „Z pomocą Muz. 25 lat Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku”. Laureatka 7. Konkursu dla Młodych Krytyków Teatralnych im. Andrzeja Żurowskiego.

Martyna Rakowska
Główna producentka w 2024 i zastępczyni dyrektorki od czerwca 2024

Jest główną producentką Festiwalu Nowe Epifanie i należy do zespołu programowego. Absolwentka teatrologii Akademii Teatralnej w Warszawie (specjalizacja: organizacja – animacja – produkcja) oraz historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie studiuje na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej i Telewizyjnej Łódzkiej Szkoły Filmowej. Pasjonuje się szeroko pojętymi sztukami wizualnymi, w szczególności związana z teatrem oraz filmem. Do tej pory współpracowała m.in. z Teatrem Studio, Teatrem Collegium Nobilium, Teatrem Wolandejskim czy Warszawską Szkołą Filmową, w których realizowała szereg różnych projektów, przeważnie od strony organizacyjno-produkcyjnej.

Paweł Dobrowolski
DYREKTOR (2015-2024)

Dyrektor Festiwalu Nowe Epifanie oraz dyrektor naczelny Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Wcześniej zastępca dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Studiował w Warszawie wiedzę o teatrze w Akademii Teatralnej i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Jako dramaturg w Teatrze Studio w Warszawie współpracował z reżyserem Michałem Zadarą przy spektaklu „Każdy/a. Sztuka Moralna” (2008), a z Krzysztofem Skoniecznym współreżyserował „Jesteś Bogiem. Paktofonika” (2012). Pracował też z Natalią Korczakowską w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu nad przedstawieniem „Dynastia sclerosis multiplex” (2010) i w Teatrze Wielkim Operze Narodowej nad operą „Jakob Lenz” Wolfganga Rihma (2011). Z Agnieszką Błońską zrealizował w Instytucie Teatralnym spektakl „Grubasy” (2011) i w Teatrze Ochoty „Fale” Virginii Woolf (2013). Dramaturg i współtwórca scenariusza spektaklu „Śmierć Jana Pawła II” w reż. Jakuba Skrzywanka.

Zespół 15 edycji Festiwalu (2025)

 

Dyrektor: Paweł Dobrowolski

Zastępczyni dyrektora: Katarzyna Lemańska

Główna producentka: Martyna Rakowska

Program filmowy: Mateusz Toma

Koordynacja: Katarzyna Kujawa (zaproszenia), Grzegorz Kaska (koncerty), Marcin Nowak (spotkania filmowe)

Kontakt z mediami: Edyta Sudoł

Promocja i social media: Agata Madaj, Monika Woźniak, Katarzyna Suwała, Anna Pławecka, Julia Andruszko

Fundraising: Wioletta Milej

Obsługa biletów: Elżbieta Trochimiak-Marek, Justyna Żmijewska, Julia Barańczuk

Wolontariat: Kacper Andruszczak, Maria Stolarska

Obsługa prawna: Jagoda Krzymińska, Kalina Štufka

Księgowość: Anna Okapiec (główna księgowa), Urszula Rastawiecka, Sylwia Borkowska, Elżbieta Szymanik (płace)

Projekt graficzny: Dawid Zalesky

Redakcja treści: Katarzyna Lemańska, korekta: Joanna Żabnicka

www: Michał Sepioło

Jeśli chce Pan/i być informowany/a o kolejnych edycjach Festiwalu Nowe Epifanie i innych wydarzeniach, które organizuje Centrum Myśli Jana Pawła II, prosimy o pozostawienie swojego adresu e-mail.

Akceptuję poniższą klauzulę i wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o wydarzeniach organizowanych przez Centrum Myśli Pawła II

Zobacz klauzulę >>

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez administratora:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 1/2006; NIP 5252357081, REGON 140469560 (dalej: „Centrum”).
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u administratora to: ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, e-mail: iod@centrumjp2.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Centrum.
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).
  5. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii.
  6. Informujemy, iż odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest podmiot zewnętrzny obsługujący system i oprogramowanie informatyczne administratora i podmiot który na zlecenie administratora świadczy usługę e-mailingu/wysyłki newslettera.
  7. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
  9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez zapisanie danych urządzenia, z którego użytkownik korzysta i danych dostępu podczas podania adresu e-mail, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka newslettera lub brak wysyłki, w przypadku podania błędnego adresu e-mail.
  10. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Content | Menu | Access panel