22 LUTEGO - 02 KWIETNIA
Nowe Epifanie - Kulinaria
14 lutego - 24 marca 2024 15 FESTIWAL NOWE EPIFANIE W WARSZAWIE

Jeśli jesteś osobą zorganizowaną, skuteczną w działaniu i potrafisz doskonale koordynować różnorodne zadania, to ta praca jest dla Ciebie!

więcej

Zmienia sie zespół, ale nie idea naszego programu!

więcej

Podsumowania festiwalu okiem i piórem naszych blogerów. Dziękujemy, że byliście z nami!

więcej
Kup bilety

Podstawowym celem Festiwalu Nowe Epifanie jest poszukiwanie nowych, współczesnych epifanii piękna oraz inicjowanie twórczego dialogu artystów z tradycyjną sztuką religijną w duchu „Listu do artystów” Jana Pawła II. Formuła Festiwalu ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje prezentację przedstawień teatralnych, widowisk muzycznych w przestrzeniach sakralnych, wystaw, pokazów filmowych poruszających w nowoczesny sposób tematykę religijną i teologiczną oraz towarzyszących im spotkań dyskusyjnych, prowokujących do duchowej refleksji oraz odnawiających dialog religii ze sztuką. W 2024 roku organizatorzy wracają do prezentacji w programie najlepszych spektakli z ubiegłego sezonu teatralnego, podejmujących tematy duchowe, etyczne i religijne.

Katarzyna Lemańska
Dyrektorka od kwietnia 2024

W zespole Festiwalu Nowe Epifanie od 2023 roku. Jest krytyczką i selekcjonerką teatralną, redaktorką.

Ukończyła wiedzę o teatrze i edytorstwo na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była konsultantką programową 27. i 28. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT w Toruniu i członkinią Komisji Artystycznej 26. i 28. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. W latach 2013–2021 pracowała w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.

Stale współpracuje z Gazetą Teatralną „Didaskalia”. Publikowała między innymi w „Dialogu”, „Teatrze”, „Polish Theatre Journal”, „Notatniku Teatralnym”, na platformach taniecPOLSKA.pl, CzasKultury.pl, nowesztuki.pl.

W latach 2017–2022 była członkinią redakcji czasopisma naukowego „Performer”. W latach 2012–2015 współprowadziła z Karoliną Wycisk portal „Teatralia”. Oprócz licznych artykułów redagowała także książki o teatrze i tańcu, m.in. „Nienasycenie spojrzenia” i „Pokolenie Solo” Anny Królicy oraz odpowiadała za koncepcję i redakcję książki „Z pomocą Muz. 25 lat Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku”. Laureatka 7. Konkursu dla Młodych Krytyków Teatralnych im. Andrzeja Żurowskiego.

Martyna Rakowska
Główna producentka w 2024 i zastępczyni dyrektorki od czerwca 2024

Jest główną producentką Festiwalu Nowe Epifanie i należy do zespołu programowego. Absolwentka teatrologii Akademii Teatralnej w Warszawie (specjalizacja: organizacja – animacja – produkcja) oraz historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie studiuje na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej i Telewizyjnej Łódzkiej Szkoły Filmowej. Pasjonuje się szeroko pojętymi sztukami wizualnymi, w szczególności związana z teatrem oraz filmem. Do tej pory współpracowała m.in. z Teatrem Studio, Teatrem Collegium Nobilium, Teatrem Wolandejskim czy Warszawską Szkołą Filmową, w których realizowała szereg różnych projektów, przeważnie od strony organizacyjno-produkcyjnej.

Paweł Dobrowolski
DYREKTOR (2015-2024)

Dyrektor Festiwalu Nowe Epifanie oraz dyrektor naczelny Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Wcześniej zastępca dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Studiował w Warszawie wiedzę o teatrze w Akademii Teatralnej i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Jako dramaturg w Teatrze Studio w Warszawie współpracował z reżyserem Michałem Zadarą przy spektaklu „Każdy/a. Sztuka Moralna” (2008), a z Krzysztofem Skoniecznym współreżyserował „Jesteś Bogiem. Paktofonika” (2012). Pracował też z Natalią Korczakowską w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu nad przedstawieniem „Dynastia sclerosis multiplex” (2010) i w Teatrze Wielkim Operze Narodowej nad operą „Jakob Lenz” Wolfganga Rihma (2011). Z Agnieszką Błońską zrealizował w Instytucie Teatralnym spektakl „Grubasy” (2011) i w Teatrze Ochoty „Fale” Virginii Woolf (2013). Dramaturg i współtwórca scenariusza spektaklu „Śmierć Jana Pawła II” w reż. Jakuba Skrzywanka.

Jeśli chce Pan/i być informowany/a o kolejnych edycjach Festiwalu Nowe Epifanie i innych wydarzeniach, które organizuje Centrum Myśli Jana Pawła II, prosimy o pozostawienie swojego adresu e-mail.

Akceptuję poniższą klauzulę i wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o wydarzeniach organizowanych przez Centrum Myśli Pawła II

Zobacz klauzulę >>

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez administratora:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 1/2006; NIP 5252357081, REGON 140469560 (dalej: „Centrum”).
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u administratora to: ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, e-mail: iod@centrumjp2.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Centrum.
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).
  5. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii.
  6. Informujemy, iż odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest podmiot zewnętrzny obsługujący system i oprogramowanie informatyczne administratora i podmiot który na zlecenie administratora świadczy usługę e-mailingu/wysyłki newslettera.
  7. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
  9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez zapisanie danych urządzenia, z którego użytkownik korzysta i danych dostępu podczas podania adresu e-mail, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka newslettera lub brak wysyłki, w przypadku podania błędnego adresu e-mail.
  10. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ORGANIZATOR

Centrum Myśli Jana Pawła II

FINANSOWANIE

Finansowanie

PARTNERZY

akademia teatralna
teatr powszechny
teatr polski bydgoszcz
teatr imka
łaźnia nowa
teatr żeromskiego
alternatywy
lubuski teatr
teatr polski warszawa
parafia ewangelicko-reformowana
kicket

MATRONAT

Content | Menu | Access panel