22 LUTEGO - 02 KWIETNIA
Nowe Epifanie - Kulinaria
mężczyzna w długich włosach, zdjęcie portretowa Piotra Fronia

Piotr Froń

Dramaturg, literat, ilustrator i animator. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz reżyserii w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Jest również absolwentem Studium Animatorów Kultury w Kaliszu.

Jako dramaturg debiutował w marcu 2018 roku spektaklem „Biblia. Rdz. 37-50” w reż. Michała Zadary (Nowy Teatr w Warszawie). Tworzył dramaturgię oraz pisał/współpisał teksty przedstawień m.in.: „Spólnota” w reż. Marty Streker (Instytut Grotowskiego/Teatr Układ Formalny, 2018), „Czartoryska. Artefakty” w reż. Miry Mańki (Stary Teatr w Krakowie, 2019), „Praca, praca” w reż. Ewy Mikuły (AST Kraków, 2020), „Bracia Karamazow” w reż. Marty Streker (Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie, 2020), „Bezpieczne miejsce” w reż. Tomasza Fryzła (Teatr Łaźnia Nowa Kraków, 2020), „1984:Ministerstwo Miłości” w reż. Katarzyny Minkowskiej (Teatr Ludowy w Krakowie, 2022) oraz „Nieopodalja” w reż. Marka Idzikowskiego (Teatr Baj w Warszawie, 2022).
Wyreżyserował spektakl online „Kochanowski” (Stary Teatr w Krakowie, 2020) oraz performance „Ministranci” (AST Kraków, 2019).
W 2022 roku stworzył wraz z Markiem Idzikowskim instalację—interaktywne słuchowisko „Dom 1” (Nowy Teatr w Warszawie).

Dramaty publikował w „Dialogu” i „Nowym Napisie”.

W roku 2021 był beneficjentem stypendium twórczego m.st. Warszawy, w ramach którego powstał projekt dokumentalno-dramaturgiczny „Dom. Plan sytuacyjny” (Nowy Teatr w Warszawie).
W 2021 roku był także stypendystą Nowego Teatru.

fot. M. Idzikowski

Kup bilety

Zaznacz klauzulę, która pozwoli nam na wysyłanie newslettera.

Zobacz klauzulę >>

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego adresu e-mail w celu informowania o wydarzeniach związanych z Festiwalem Nowe Epifanie poprzez wysyłanie newslettera, przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, poprzez kliknięcie w link umieszczony w każdym wysłanym newsletterze, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane podaję dobrowolnie, niemniej oświadczam, iż wiem, że bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

* Informujemy iż Państwa dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu informowania o działaniach Centrum poprzez wysyłanie newslettera, na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia ich podania. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii. Ponadto informujemy, iż odbiorcą Państwa danych osobowych jest podmiot zewnętrzny obsługujący system i oprogramowanie informatyczne administratora i podmiot który na zlecenie administratora świadczy usługę e-mailingu/wysyłki newslettera. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez zapisanie danych urządzenia z którego użytkownik korzysta i danych dostępu podczas podania adresu e-mail, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka newslettera lub brak wysyłki w przypadku podania błędnego adresu e-mail. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, próśb, kontakt z inspektorem danych osobowych administratora można uzyskać pod adresem e-mail: iod@centrumjp2.pl, jak również pod numerem telefonu: 22 826 42 21.

Content | Menu | Access panel