złota rzeźba agape fileo - Jezus ukrzyżowany

Już jutro, 31 marca, zapraszamy na wernisaż wystawy „Agape & Fileo” w Station of Art Gallery. Wernisaż poprzedzi panel dyskusyjny, w którym udział wezmą Ewa Kiedio, Mira Marcinów, Stanisław Obirek, Daniel Rycharski.

Autorka rzeźby Aleksandra Koper w swojej pracy kładzie nacisk na formę cielesną bez krzyża, lecz w geście ukrzyżowania. Nie definiuje cierpienia, ale akcentuje Agape (bezwarunkową miłość Jezusa do ludzi). 

Jezus Aleksandry Koper ma być Jezusem wszystkich ludzi: wierzących i niewierzących, kobiet i mężczyzn, starych i młodych. Ma nie dzielić, a jednoczyć, jako człowiek, jeden z nas, z fizycznym ciałem, które ludzko cierpi w geście ukrzyżowania. Oddaje się nam ludziom jako postać z krwi, kości i mięsa wyjętego z przestrzeni sacrum, ale nie tworzącego profanum. Oddaje się w wielkiej miłości i umiłowaniu Agape & Fileo (miłości braterskiej). 

Content | Menu | Access panel