22 LUTEGO - 02 KWIETNIA
Nowe Epifanie - Kulinaria
14 lutego - 24 marca 2024 15 FESTIWAL NOWE EPIFANIE W WARSZAWIE
Fot. Jacek Poremba
Muzyka

[ZAKOŃCZONE] Piosenki zmieszane

21.02.2024
śr.
19:00
Kościół Ewangelicko-Reformowany, al. Solidarności 74
Cena biletu: normalny 50 zł, ulgowy 35 zł

W koncercie „Piosenki zmieszane” usłyszymy utwory Adama Struga do wierszy Mickiewicza, Zacharasiewicza, Leśmiana, Tuwima, Lechonia, Grochowiaka i Rymkiewicza. Tematem przewodnim jest konfuzja – religijna, egzystencjalna, miłosna i śmiertelna.

Adamowi Strugowi na scenie towarzyszyć będą:

Szczepan Pospieszalski (trąbka),
Tomek Stawiecki (klarnet),
Hipolit Woźniak (kontrabas),
Mateusz Kowalski (mandolina),
Tomasz Skrętkowski (instrumenty perkusyjne),
i – gościnnie – Agata Skrzypek (śpiew).

Program utworów

ZŁOTY muz. Adam Strug
NIEPOGODA, sł. Jan Zacharasiewicz, muz. Adam Strug
ŻOŁNIERZ, sł. Bolesław Leśmian, muz. Adam Strug
MENUET, sł. Stanisław Grochowiak, muz. Adam Strug
PRZECHODZIEŃ, sł. Bolesław Leśmian, muz. Adam Strug
DUSZA Z CIAŁA WYLECIAŁA, sł. Julian Tuwim, muz. Adam Strug
RANEK MAJOWY, sł. Julian Tuwim, muz. Adam Strug
PO ŚMIERCI, sł. Bolesław Leśmian, muz. Adam Strug
SENTYMENTALNY WIERSZYK PAŹDZIERNIKA, sł. Jarosław Marek Rymkiewicz, muz. Adam Strug
PIĘKNA MŁYNARKA, sł. Jarosław Marek Rymkiewicz, muz. Adam Strug
ZA NASZYM OKNEM, sł. i muz. Adam Strug
WE ŚNIE, sł. Bolesław Leśmian, muz. Adam Strug
NAD BRZEGAMI RZEK PŁYNĄCYCH, sł. Jan od Krzyża, tłum. Bernard Smyrak, muz. Adam Strug

WIĘCEJ WYDARZEŃ
Jeśli chce Pan/i być informowany/a o kolejnych edycjach Festiwalu Nowe Epifanie i innych wydarzeniach, które organizuje Centrum Myśli Jana Pawła II, prosimy o pozostawienie swojego adresu e-mail.

Akceptuję poniższą klauzulę i wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o wydarzeniach organizowanych przez Centrum Myśli Pawła II

Zobacz klauzulę >>

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez administratora:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 1/2006; NIP 5252357081, REGON 140469560 (dalej: „Centrum”).
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u administratora to: ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, e-mail: iod@centrumjp2.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Centrum.
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).
  5. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii.
  6. Informujemy, iż odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest podmiot zewnętrzny obsługujący system i oprogramowanie informatyczne administratora i podmiot który na zlecenie administratora świadczy usługę e-mailingu/wysyłki newslettera.
  7. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
  9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez zapisanie danych urządzenia, z którego użytkownik korzysta i danych dostępu podczas podania adresu e-mail, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka newslettera lub brak wysyłki, w przypadku podania błędnego adresu e-mail.
  10. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Content | Menu | Access panel