22 LUTEGO - 02 KWIETNIA
Nowe Epifanie - Kulinaria
14 lutego - 24 marca 2024 15 FESTIWAL NOWE EPIFANIE W WARSZAWIE
Muzyka

[ZAKOŃCZONE] Golgotha

09.03.2024
sob.
19:00
Kościół Ewangelicko-Reformowany, al. Solidarności 74
Cena biletu: normalny 50 zł, ulgowy 35 zł

Repertuar koncertu składa się niemal wyłącznie z Misterium Męki Pańskiej. Muzyczną kontemplację rozpoczynamy w drodze do Jerozolimy na święto Paschy („Gdy miły Jezus był w Betanii”), następnie przebywamy wraz z Chrystusem w Ogrójcu („Jezu w Ogrójcu mdlejący”, „Klęczy w Ogrójcu”), potem towarzyszymy mu przy zdradzie Judasza i zaparciu się Piotra („Ogrodzie Oliwny”, „Nieszczęsny Judasz”), opłakujemy zadane mu rany („Lament serdeczny”), aż docieramy na Golgothę („Tenebrae factae sunt”, „Nową tragedyję widzę z Kalwaryją”), która stała się miejscem najdotkliwszego cierpienia Matki („Stabat Mater dolorosa”). Całość wieńczy przejmujące „Dobranoc Głowo święta”, adoracja poranionego ciała Pana Jezusa.

W Polsce przyjęło się przekonanie, że według tradycji, choć trudno ustalić jej czasowe ramy, powinno się dawne religijne pieśni ludowe (śpiewane przez lud, choć niekoniecznie o ludowej proweniencji) wykonywać w postaci monodycznej, czyli jednogłosowej. Tymczasem śpiewacy zespołu Jerycho nie wahają się pokazać, że zaintonowanie drugiego, trzeciego, kolejnego głosu nie ujmuje tym śpiewom ani tradycyjności, ani rzeczywistości teologicznej, ani tym bardziej prawdy o człowieku, który poprzez ten śpiew i ten repertuar dociera zarówno do Stwórcy i Odkupiciela, jak i samego siebie.
dr Weronika Grozdew-Kołacińska

Program utworów

„Krzyżu święty nade wszystko”
„Gdy miły Jezus był w Betanii”
„Jezu w Ogrójcu mdlejący”
„Ogrodzie Oliwny”
„Klęczy w Ogrójcu”
„Nieszczęsny Judasz”
„Któż opłakać godnie może”
„Lament serdeczny”
„Tenebrae factae sunt”– responsorium z Ciemnych Jutrzni
„Nową tragedyję widzę z Kalwaryją”
„Jezu Chryste, Panie miły”
„Stabat Mater dolorosa”
„Dobranoc Głowo święta”

Zespół Jerycho wystąpi w składzie:

Paweł Szczyciński, Mateusz Grzyb, Wawrzyniec Dąbrowski, Maciej Królikowski, Tomasz Jarnicki, Łukasz Kalisz, Stanisław Szczyciński, Rafał Kanowski
Bartosz Izbicki (portatyw, lira korbowa, fidel, wirginał, fisharmonia)

WIĘCEJ WYDARZEŃ
Jeśli chce Pan/i być informowany/a o kolejnych edycjach Festiwalu Nowe Epifanie i innych wydarzeniach, które organizuje Centrum Myśli Jana Pawła II, prosimy o pozostawienie swojego adresu e-mail.

Akceptuję poniższą klauzulę i wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o wydarzeniach organizowanych przez Centrum Myśli Pawła II

Zobacz klauzulę >>

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez administratora:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 1/2006; NIP 5252357081, REGON 140469560 (dalej: „Centrum”).
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u administratora to: ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, e-mail: iod@centrumjp2.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Centrum.
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).
  5. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii.
  6. Informujemy, iż odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest podmiot zewnętrzny obsługujący system i oprogramowanie informatyczne administratora i podmiot który na zlecenie administratora świadczy usługę e-mailingu/wysyłki newslettera.
  7. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
  9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez zapisanie danych urządzenia, z którego użytkownik korzysta i danych dostępu podczas podania adresu e-mail, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka newslettera lub brak wysyłki, w przypadku podania błędnego adresu e-mail.
  10. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Content | Menu | Access panel