Graindelavoix w Warszawie

20.03.2019 (środa)

W poniedziałek otwartą próbą Psalmów Orlanda di Lasso zakończyliśmy rezydencję Graindelavoix. Dziękujemy wykonawcom i publiczności za ten wspaniały i intensywny tydzień!

Szczególne wyrazy wdzięczności dla Instytutu Adama Mickiewicza, Parafii Ewangelicko-Augsburskej Świętej Trójcy w Warszawie, Uniwersytetu Muzyczny Fryderyka Chopina.

Zapraszamy na kolejne wydarzenia muzyczne: Wszeteczna gęba na mię się targa – Strug / Monodia / Erdman oraz La Superbe.