22 LUTEGO - 02 KWIETNIA
Nowe Epifanie - Kulinaria
14 lutego - 24 marca 2024 15 FESTIWAL NOWE EPIFANIE W WARSZAWIE

Mateusz Pakuła

Dramatopisarz i reżyser, absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych na kierunku dramaturgia. Jest autorem kilkudziesięciu, bardzo różnorodnych, sztuk, wystawianych oraz wydanych w sześciu tomach. Laureatem Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej (za „Smutki tropików”) i finalistą kilku edycji tej nagrody, a także laureatem (wyróżnienie indywidualne za tekst „Mój niepokój ma przy sobie broń”) i finalistą Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Jego dramaty inscenizowali m.in. Ewa Rysová i Paweł Świątek, jako dramaturg współpracował m.in. z tym drugim, choćby adaptując ze świetnym efektem „Pawia królowej” Doroty Masłowskiej (Stary Teatr w Krakowie, 2012 r.), czy z Bartoszem Szydłowskim przy adaptacji „Śniegu” według Orhana Pamuka (2021 r.). Dla walczącego z afazją po udarze Krzysztofa Globisza napisał baśniowy dramat „Wieloryb The Globe”, wystawiony w Łaźni Nowej w Krakowie i Teatrze Starym w Lublinie w 2016 r. przez Evę Rysovą. W 2020 r. w Łaźni wyreżyserował swoją sztukę „Lem vs P. K. Dick”, z Tomaszem Schuchardtem i Janem Jurkowskim w rolach tuzów literatury science fiction z dwóch stron żelaznej kurtyny, prowadzących rozmowy telefoniczne.

Dwa lata temu zadebiutował jako prozaik książką „Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję”, która odbiła się szerokim echem. Oparta na osobistym doświadczeniu towarzyszenia w umieraniu choremu na raka trzustki ojcu, łączy elementy dziennika, dramatu, reportażu i wywiadu. Jest kroniką umierania, ale też pełnym pasji oskarżeniem bezdusznego systemu opieki paliatywnej i hipokryzji Kościoła katolickiego i jego wyznawców, a także wezwaniem do debaty nad prawem do eutanazji (z dobitnym, zostającym w pamięci zdaniem: „Mój ojciec zasługiwał na to, by umrzeć jak pies. Bez zbędnego cierpienia”). A zarazem wzruszającą i zaskakująco zabawną historią rodzinną. Wyreżyserowany przez samego autora spektakl na jej podstawie (krakowska Łaźnia Nowa i kielecki Teatr im. Żeromskiego) jest dziełem nie tylko poruszającym, ale także świetnym od strony warsztatowej, nieoczywistym i przełamującym konwencje. Z porywającym aktorstwem, wieloznaczną scenografią i owacjami na stojąco po każdym pokazie.

Urodził się w 1983 r. w Kielcach i tam wychowywał, mieszka w Krakowie.

Nominowanych do Paszportu POLITYKI 2023 w kategorii teatr.

Za: „Polityka”, z 5 grudnia 2023

Fot. Klaudyna Schubert

Jeśli chce Pan/i być informowany/a o kolejnych edycjach Festiwalu Nowe Epifanie i innych wydarzeniach, które organizuje Centrum Myśli Jana Pawła II, prosimy o pozostawienie swojego adresu e-mail.

Akceptuję poniższą klauzulę i wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o wydarzeniach organizowanych przez Centrum Myśli Pawła II

Zobacz klauzulę >>

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez administratora:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 1/2006; NIP 5252357081, REGON 140469560 (dalej: „Centrum”).
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u administratora to: ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, e-mail: iod@centrumjp2.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Centrum.
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).
  5. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii.
  6. Informujemy, iż odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest podmiot zewnętrzny obsługujący system i oprogramowanie informatyczne administratora i podmiot który na zlecenie administratora świadczy usługę e-mailingu/wysyłki newslettera.
  7. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
  9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez zapisanie danych urządzenia, z którego użytkownik korzysta i danych dostępu podczas podania adresu e-mail, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka newslettera lub brak wysyłki, w przypadku podania błędnego adresu e-mail.
  10. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Content | Menu | Access panel