22 LUTEGO - 02 KWIETNIA
Nowe Epifanie - Kulinaria
14 lutego - 24 marca 2024 15 FESTIWAL NOWE EPIFANIE W WARSZAWIE

Młodszy/a koordynator/ka Festiwalu poszukiwany/a

Zespół Festiwalu Nowe Epifanie poszukuje dynamicznej osoby na stanowisko młodszego/ej koordynatora/ki festiwalu. Jeśli chcesz być zaangażowany w przygotowanie i realizację interdyscyplinarnego festiwalu, w którego programie są wydarzenia o charakterze teatralnym, filmowym, muzycznym, z pogranicza sztuk performatywnych i wizualnych oraz dyskusje z udziałem ekspertów, to szukamy właśnie ciebie!

Będziesz odpowiedzialny/a za sprawną organizację i zarządzanie codziennymi operacjami Festiwalu. Jeśli jesteś osobą zorganizowaną, skuteczną w działaniu i potrafisz doskonale koordynować różnorodne zadania, to ta praca jest dla Ciebie! Szukamy osoby, która stanowiłaby wsparcie dla naszego zespołu, a jednocześnie chce łączyć różne doświadczenia projektowe i wymiary czasu pracy z elastyczną pracą przy festiwalu.

W zakres Twoich obowiązków będą wchodzić m.in.:

– koordynowanie przydzielonych z uwzględnieniem zakresu godzin zadań, w tym administracyjno-organizacyjna, w celu skutecznego i terminowego realizowania wydarzeń artystycznych: przygotowywanie umów, pism, harmonogramów pracy, zarządzanie budżetem i monitoring kosztów w systemie wewnętrznym oraz Excelu, oraz innej dokumentacji związanej z przygotowaniem Festiwalu,

– koordynowanie obsługi wybranych wydarzeń zgodnie z harmonogramem Festiwalu,

– utrzymywanie kontaktów z osobami i instytucjami uczestniczącymi w procesie realizacji projektu,

– odpowiedzialność za pocztę elektroniczną, listową oraz kontakt telefoniczny, zapewnienie szybkiej odpowiedzi na zapytania i transparentna komunikacja zespołowa,

– wsparcie w przygotowywaniu komunikatów i umieszczaniu ich na stronie internetowej,

– w trakcie festiwalu wsparcie w procesie działań produkcyjnych głównej producentki,

– terminowe i rzetelne podejście do wykonywania powierzonych zadań.

Oczekujemy od Ciebie:

– wyższego wykształcenia kierunkowego,

– minimum dwuletniego doświadczenia na podobnym stanowisku (w zarządzaniu projektem, administracyjnym, produkcyjnym, organizacji festiwali itp.),

– umiejętność pracy metodą projektową: zarządzanie budżetem, tworzenie harmonogramu projektu, praca w zespole projektowym (wymagana znajomość Exela),

– zainteresowania wydarzeniami kulturalnymi,

– komunikatywności i otwartości,

– umiejętności pracy wielozadaniowej.

Oferujemy:

– pracę w trybie projektowym od września 2024 do maja 2025 z elastycznymi godzinami pracy w niepełnym wymiarze godzin – min. 84 godzin miesięcznie, nieprzekraczające ¾ wymiaru etatowego pracy,

– zatrudnienie w oparciu o wybrany rodzaj umowy (zlecenie lub B2B),

– wynagrodzenie min. 3600 zł brutto (przy stawce godzinowej 45 zł brutto w wymiarze 1/2 etatu) i więcej w zależności od przepracowanych godzin pracy,

– możliwość pracy hybrydowej łączącej wybrane dni w biurze z dniami pracy zdalnej (konieczność pełnienia dyżurów w biurze festiwalowym),

– świetną lokalizację miejsca pracy – samo centrum Warszawy, na ul. Foksal,

– uzyskanie doświadczenia w produkcji festiwalu,

– możliwość współtworzenia jednego z najciekawszych festiwali na kulturalnej mapie Polski,

– ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze i profesjonalnym zespole,

– możliwość uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach kulturalnych i kontakt z osobami twórczymi i artystami zaproszonymi na festiwal,

– możliwość poszerzenia kwalifikacji i dalszego rozwoju.

Warunki aplikowania:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do 16 maja 2024, wpisując w tytule Młodszy/a koordynator/ka Festiwalu na adres: festiwal@noweepifanie.pl.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o umieszczenie klauzuli Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym. Mogę wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres mailowy: iod@centrumjp2.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Jeśli chce Pan/i być informowany/a o kolejnych edycjach Festiwalu Nowe Epifanie i innych wydarzeniach, które organizuje Centrum Myśli Jana Pawła II, prosimy o pozostawienie swojego adresu e-mail.

Akceptuję poniższą klauzulę i wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o wydarzeniach organizowanych przez Centrum Myśli Pawła II

Zobacz klauzulę >>

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez administratora:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 1/2006; NIP 5252357081, REGON 140469560 (dalej: „Centrum”).
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u administratora to: ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, e-mail: iod@centrumjp2.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Centrum.
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).
  5. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii.
  6. Informujemy, iż odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest podmiot zewnętrzny obsługujący system i oprogramowanie informatyczne administratora i podmiot który na zlecenie administratora świadczy usługę e-mailingu/wysyłki newslettera.
  7. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
  9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez zapisanie danych urządzenia, z którego użytkownik korzysta i danych dostępu podczas podania adresu e-mail, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka newslettera lub brak wysyłki, w przypadku podania błędnego adresu e-mail.
  10. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Content | Menu | Access panel