22 LUTEGO - 02 KWIETNIA
Nowe Epifanie - Kulinaria
14 lutego - 24 marca 2024 15 FESTIWAL NOWE EPIFANIE W WARSZAWIE

Pierwsze wydarzenia. Zaczynamy program Nowych Epifanii

Festiwal inaugurujemy dzisiaj Młodą Reżyserią – pracami młodych reżyserek, Karoliny Kowalczyk i Kingi Chudobińskiej-Zdunik, absolwentek Akademii Teatralnej w Warszawie. Czekają nas wieczorem seans filmu krótkometrażowego „Babcia Wandzia” i spektakl-instalacja „Ból”, a na zakończenie dyskusja z udziałem artystek i reportażystki Anny Kiedrzynek, którą poprowadzi Jan Karow, wykładowca Akademii Teatralnej.

Od tej edycji wracają jako stały punkt programu właśnie spotkania z udziałem publiczności. Po spektaklach i filmach zapraszamy widzów na rozmowy z twórczyniami i twórcami oraz ekspertkami i ekspertami z różnych dziedzin: psychologii, medycyny i opieki paliatywnej, edukacji o procesie umierania i wspierania rodziny, z zakresu dziennikarstwa i reportażu i wielu innych. Jesteśmy przekonani, że dyskusje pomogą nam pogłębić poruszane w wydarzeniach artystycznych tematy i zaopiekować się naszymi emocjami. W końcu hasłem tegorocznej edycji jest: „Czemu jesteście zmieszani?”.

Na rozpoczęcie – festiwal w liczbach

Zapraszamy do zapoznania się z całym repertuarem spektakli, koncertów, filmów i dyskusji, łącznie 16 wydarzeniami. Jak co roku nasz program cieszy się dużym zainteresowaniem – na część z tych wydarzeń możliwy jest już tylko zakup wejściówek na wolne miejsca w dniu pokazów.

Ale nasz festiwal to przede wszystkim ludzie – przy organizacji pracuje trzydziestoosobowy zespół i sztab wolontariuszy, niektórzy z nich są na Festiwalu 5–6 raz. Współpracuje z nami przy tej edycji 10 partnerskich instytucji, u których prezentujemy wydarzenia, oraz 7 patronów medialnych, w tym matronat – Instytut Dobrej Śmierci. Akredytacje przyznaliśmy dziennikarzom i recenzentom z ponad 25 redakcji.

Będzie się działo!

Fot. Bartłomiej Trzeszkowski

Jeśli chce Pan/i być informowany/a o kolejnych edycjach Festiwalu Nowe Epifanie i innych wydarzeniach, które organizuje Centrum Myśli Jana Pawła II, prosimy o pozostawienie swojego adresu e-mail.

Akceptuję poniższą klauzulę i wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o wydarzeniach organizowanych przez Centrum Myśli Pawła II

Zobacz klauzulę >>

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez administratora:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 1/2006; NIP 5252357081, REGON 140469560 (dalej: „Centrum”).
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u administratora to: ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, e-mail: iod@centrumjp2.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Centrum.
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).
  5. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii.
  6. Informujemy, iż odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest podmiot zewnętrzny obsługujący system i oprogramowanie informatyczne administratora i podmiot który na zlecenie administratora świadczy usługę e-mailingu/wysyłki newslettera.
  7. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
  9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez zapisanie danych urządzenia, z którego użytkownik korzysta i danych dostępu podczas podania adresu e-mail, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka newslettera lub brak wysyłki, w przypadku podania błędnego adresu e-mail.
  10. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Content | Menu | Access panel