22 LUTEGO - 02 KWIETNIA
Nowe Epifanie - Kulinaria

Rozszyfrowujemy żółty kolor Festiwalu

Zapraszamy do naszego „okienka eksperckiego” – rozmów podczas Laboratorium Nowych Epifanii, czyli letnich warsztatów, w trakcie których nasi twórcy teatralni mierzyli się po raz pierwszy z tematem „OTCHŁANI”.

Każdy lipcowy wieczór poświęcaliśmy z artystami na improwizacje, inspirowane nierzadko tekstami kultury omawianymi podczas wykładów.

„Widzę, że kwestie melancholii, nostalgii, problemy psychologiczne, a nawet i ten kolor żółty jako kolor szaleństwa, analiza marzeń sennych pojawiają się. Mam wrażenie, że jakieś ziarno zostało zasiane. Otchłań daje nam dużo przestrzeni” – mówi Mira Marcinów, psycholożka, filozofka i pisarka, już po raz drugi goszcząca na naszych warsztatach.

Wynikiem warsztatów są premiery teatralne, które zobaczycie na naszym Festiwalu, są to m.in.:

🟡24, 25 i 26/02 „Goście Wieczerzy Pańskiej”, reż. Tomasz Fryzeł

🟡9 i 10/03 „Macocha”, reż. Błażej Biegasiewicz

🟡18 i 19/03 „Tęsknica”, reż. Pamela Leończyk

🟡 24 i 25/03 „Inferno”, reż. Wera Makowskx

Kup bilety
[FM_form id="1"]
Zobacz klauzulę >>

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego adresu e-mail w celu informowania o wydarzeniach związanych z Festiwalem Nowe Epifanie poprzez wysyłanie newslettera, przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, poprzez kliknięcie w link umieszczony w każdym wysłanym newsletterze, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane podaję dobrowolnie, niemniej oświadczam, iż wiem, że bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

* Informujemy iż Państwa dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu informowania o działaniach Centrum poprzez wysyłanie newslettera, na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia ich podania. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii. Ponadto informujemy, iż odbiorcą Państwa danych osobowych jest podmiot zewnętrzny obsługujący system i oprogramowanie informatyczne administratora i podmiot który na zlecenie administratora świadczy usługę e-mailingu/wysyłki newslettera. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez zapisanie danych urządzenia z którego użytkownik korzysta i danych dostępu podczas podania adresu e-mail, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka newslettera lub brak wysyłki w przypadku podania błędnego adresu e-mail. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, próśb, kontakt z inspektorem danych osobowych administratora można uzyskać pod adresem e-mail: iod@centrumjp2.pl, jak również pod numerem telefonu: 22 826 42 21.

Content | Menu | Access panel