22 LUTEGO - 02 KWIETNIA
Nowe Epifanie - Kulinaria
14 lutego - 24 marca 2024 15 FESTIWAL NOWE EPIFANIE W WARSZAWIE
Muzyka

[ZAKOŃCZONE] Jak przedziwne Twe Imię

22.03.2024
pt.
19:00
Kościół Ewangelicko-Reformowany, al. Solidarności 74
Cena biletu: normalny 50 zł, ulgowy 35 zł

Na program koncertu składają się pieśni o religijnym charakterze (tzw. psalmy), zaczerpnięte z nagrań autentycznych wykonawców z obszaru Ukrainy Wschodniej, Polesia, a także Północnego Podlasia (częściowo w granicach współczesnej Polski), ponadto utwory znalezione w źródłach drukowanych, a także nabożne kantyki św. Dymitra z Rostowa – największego klasyka ukraińskiej literatury religijnej końca XVII i początku XVIII wieku, urodzonego na Kijowszczyźnie. W tradycji ludowej tzw. psalmy wykonywano zarówno w cerkwi, jak i poza świątynią, na dworze lub w domu. Tematykę większości stanowią motywy biblijne lub apokryfy powstałe w tradycji ustnej i przekazywane z pokolenia na pokolenie wśród ludu. Muzyka psalmów, a także sposób ich wykonywania są zróżnicowane – czasami przypomina cerkiewną, czasami jest bardziej w stylu pieśni obrzędowych lub lirycznych.

Program utworów

 1. „Pochwału prynesu Sładkomu Isusu” – kant z XVII w., tekst św. Dimitra z Rostowa (Dimitra Tuptało)
 2. „Strany wsieho swieta” – tradycyjna kolęda z Podlasia
 3. „Ty moj Boh Isuse” – kant z XVII w., tekst św. Dimitra z Rostowa, melodia ludowa
 4. „Dywnoje Imia Twoje” – tradycyjny psalm wielkopostny
 5. „Isuse moj Prelubieznoj” – kant z XVII w., tekst św. Dimitra z Rostowa
 6. „Izijszow że sam Hospod’ iz neba” – tradycyjny psalm z Ukrainy Wschodniej o Sądzie Ostatecznym
 7. „Tam na Hori na Golgocie” – tradycyjny psalm wielkopostny z Podlasia
 8. „Oj tam na Hori na murowanej” – tradycyjny psalm wielkopostny z Ukrainy Wschodniej
 9. „Anheł nasz Chranytel” – tradycyjny psalm wielkopostny z Polesia
 10. „Uże dekret podpisuje” – tradycyjny psalm wielkopostny z Podlasia
 11. „Szczasływaja taja put’” – tradycyjny psalm z Ukrainy Wschodniej
 12. „Swiatyj Boże” (Trysagion) – melodia ludowa

Czas trwania: 60 min

Zespół Dziczka wystąpi w składzie:

Tetiana Sopiłka (kierownik zespołu)
Maniucha Bikont, Justyna Czerwińska, Amelia Pietroczuk, Maria Puzyna, Agata Wróbel

WIĘCEJ WYDARZEŃ
Jeśli chce Pan/i być informowany/a o kolejnych edycjach Festiwalu Nowe Epifanie i innych wydarzeniach, które organizuje Centrum Myśli Jana Pawła II, prosimy o pozostawienie swojego adresu e-mail.

Akceptuję poniższą klauzulę i wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o wydarzeniach organizowanych przez Centrum Myśli Pawła II

Zobacz klauzulę >>

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez administratora:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 1/2006; NIP 5252357081, REGON 140469560 (dalej: „Centrum”).
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u administratora to: ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, e-mail: iod@centrumjp2.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Centrum.
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).
 5. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii.
 6. Informujemy, iż odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest podmiot zewnętrzny obsługujący system i oprogramowanie informatyczne administratora i podmiot który na zlecenie administratora świadczy usługę e-mailingu/wysyłki newslettera.
 7. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez zapisanie danych urządzenia, z którego użytkownik korzysta i danych dostępu podczas podania adresu e-mail, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka newslettera lub brak wysyłki, w przypadku podania błędnego adresu e-mail.
 10. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Content | Menu | Access panel